Αρχική σελίδα Έργα Αναφοράς Site Power Εγκατάσταση

Indoor iSuperSite helps China Mobile Hangzhou improve SEE by 16%

iSuperSite upgrades the China Mobile Hangzhou metro equipment room by replacing 9 cabinets with 3, improving energy efficiency to 86% and cutting annual electricity costs by 29%+.

 

Έργα Digital Power Δείτε τα όλα