Αρχική Data Center Facility & Critical Power Finance

Τάσεις

Τάσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Με την ταχεία ανάπτυξη του computing cloud, των big data, του "Internet of Things" (IoT) και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ο χρηματοπιστωτικός τομέας επιταχύνει τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Η τεχνολογία FinTech αναδιαμορφώνει τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών της συμβατικής χρηματοδότησης, η οποία θα αλλάξει το τοπίο του κλάδου και θα φέρει μια νέα εμπειρία υπηρεσιών στους χρήστες.

Ως θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα data center διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο:

Ένα διαθέσιμο και ασφαλές κέντρο παραγωγής που διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών.

Ένα κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης που πληροί τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Ένα κέντρο δημιουργίας αξίας που έχει αλλάξει από το O&M στις λειτουργίες.

Ένα κέντρο καινοτομίας που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες ICT για έξυπνη διαχείριση.

Σενάρια εφαρμογών

Data Center κεντρικών γραφείων

Τα data center κεντρικών γραφείων παρέχουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Περιφερειακό/Ακαδημαϊκό Κέντρο Δεδομένων

Τα περιφερειακά/ακαδημαϊκά κέντρα δεδομένων είναι οι κόμβοι πληροφοριών για τις περιφερειακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Data Center υποκαταστήματος

Οι έξυπνες τραπεζικές εγκαταστάσεις γίνονται κέντρα εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών.

Προκλήσεις

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Οι συναλλαγές απαιτούν απόδοση σε πραγματικό χρόνο καθώς και υψηλή αξιοπιστία. Οι ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις data center είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας των υπηρεσιών.

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι υπηρεσίες είναι κεντρικές και τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά. Τα data center μεγαλώνουν και χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες συσκευές, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σύνθετη κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση

Οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν την οικολογική και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη των data center. Τα data center των εταιρειών θα πρέπει να επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Έλλειψη ευελιξίας.

Τα μεγάλα data center σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε μία μόνο φάση. Δεν υποστηρίζουν την ευέλικτη ανάπτυξη δεν εξελίσσονται με τη νέα γενιά συσκευών IT.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το UPS5000H προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και διαθέτει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί 100% φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Οι εγκαταστάσεις του Data Center είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των δεδομένων και για την διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν την ανάπτυξη πράσινων κέντρων δεδομένων, η οποία θα είναι καθοριστική για την πράσινη χρηματοδότηση.

Έλλειψη προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης

Τα στελέχη που διαχειρίζονται τις Ο&Μ διαδικασίες δεν επαρκούν για data center εγκαταστάσεις. Η προσέλκυση των καταλληλότερων υποψηφίων είναι δύσκολη σε ορισμένα υποκαταστήματα, δυσχεραίνοντας τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data center.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Η ελεύθερη ψύξη σε σειρά βελτιώνει την ικανότητα ψύξης ανά ικρίωμα. Η αερόψυκτη έξυπνη μονάδα είναι πιστοποιημένη για PUE (ετήσιος μέσος όρος PUE στο Πεκίνο: 1,111).

 • Απλό

  Η modular αρχιτεκτονική διευκολύνει την ανάπτυξη κατ' απαίτηση και την ευέλικτη επέκταση χωρητικότητας.

 • Έξυπνο

  Οι έξυπνες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν 35% υψηλότερη απόδοση.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν modular σχεδιασμούς πλεονασμού.

Προκλήσεις

Έλλειψη προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης

Τα δευτερεύοντα τραπεζικά υποκαταστήματα δεν διαθέτουν ειδικούς τεχνικούς πληροφορικής, επομένως είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και να συντηρήσουν αίθουσες εξοπλισμού.

Περιορισμένος χώρος και υψηλό λειτουργικό κόστος

Τα υποκαταστήματα τραπεζών σε κεντρικές εμπορικές συνοικίες τείνουν να πληρώνουν υψηλά ενοίκια, με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για δωμάτια πληροφορικής.

Ευφυΐα

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, IoT και μεγάλων δεδομένων για τη βελτίωση του επιπέδου ευφυΐας των data center δευτερευόντων υποκαταστημάτων, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση και τα οφέλη των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Απλοποιημένο

  Η one-stop παράδοση μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης κατά 80%. Η λειτουργία χωρίς επιτήρηση και οι κεντρικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης είναι εφικτές.

 • πράσινο

  Ο modular σχεδιασμός περιορισμού του αέρα στους διαδρόμους μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από 30%.

Έδρα εταιρείας κινητών αξιών

Τα data center μεταφέρουν τεράστιους όγκους δεδομένων και συνεχώς διερευνόμενα διαδικτυακά συστήματα υπηρεσιών.

Υποκατάστημα εταιρείας κινητών αξιών

Τα data center παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο και έναν μικρό αριθμό τοπικών υπηρεσιών, όπως συστήματα παρακολούθησης με βίντεο και αναμονής.

Προκλήσεις

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Οι συναλλαγές απαιτούν απόδοση σε πραγματικό χρόνο καθώς και υψηλή αξιοπιστία. Οι ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις data center είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας των υπηρεσιών.

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι υπηρεσίες είναι κεντρικές και τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά. Τα data center μεγαλώνουν και χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες συσκευές, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σύνθετη κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση

Οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν την οικολογική και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη των data center. Τα data center των εταιρειών θα πρέπει να επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Έλλειψη ευελιξίας

Τα μεγάλα data center σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε μία μόνο φάση. Δεν υποστηρίζουν την ευέλικτη ανάπτυξη δεν εξελίσσονται με τη νέα γενιά συσκευών IT.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το UPS5000H προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και διαθέτει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Έλλειψη προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης

Τα υποκαταστήματα συνήθως δεν διαθέτουν ειδικούς τεχνικούς πληροφορικής, επομένως είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και να συντηρήσουν αίθουσες εξοπλισμού.

Περιορισμένος χώρος και υψηλό λειτουργικό κόστος

Τα υποκαταστήματα σε κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές συνήθως εκμισθώνουν χώρους με υψηλά ενοίκια, με περιορισμένο χώρο διαθέσιμο για αίθουσες πληροφορικής.

Ευφυΐα

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, IoT και μεγάλων δεδομένων για τη βελτίωση του επιπέδου ευφυΐας των data center υποκαταστημάτων, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση και τα οφέλη των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Απλοποιημένο

  Η one-stop παράδοση μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης κατά 80%. Η ανεπιτήρητη λειτουργία και οι κεντρικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης είναι εφικτές.

 • πράσινο

  Ο modular σχεδιασμός περιορισμού του αέρα στους διαδρόμους μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από 30%.

Έδρα ασφαλιστικής εταιρείας

Τα μεγάλα δεδομένα και το AI διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων ασφάλισης.

Υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρείας

Τα data center παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο και έναν μικρό αριθμό τοπικών υπηρεσιών, όπως συστήματα παρακολούθησης με βίντεο και αναμονής.

Προκλήσεις

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Οι συναλλαγές απαιτούν απόδοση σε πραγματικό χρόνο καθώς και υψηλή αξιοπιστία. Οι ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις data center είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας των υπηρεσιών.

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι υπηρεσίες είναι κεντρικές και τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά. Τα data center μεγαλώνουν και χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες συσκευές, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σύνθετη κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση

Οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν την οικολογική και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη των data center. Τα data center των εταιρειών θα πρέπει να επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Έλλειψη ευελιξίας.

Τα μεγάλα data center σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε μία μόνο φάση. Δεν υποστηρίζουν την ευέλικτη ανάπτυξη δεν εξελίσσονται με τη νέα γενιά συσκευών IT.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Έλλειψη προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης

Τα υποκαταστήματα συνήθως δεν διαθέτουν ειδικούς τεχνικούς πληροφορικής, επομένως είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και να συντηρήσουν αίθουσες εξοπλισμού.

Έλλειψη ευελιξίας

Τα υποκαταστήματα σε κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές συνήθως εκμισθώνουν χώρους με υψηλά ενοίκια, με περιορισμένο χώρο διαθέσιμο για αίθουσες πληροφορικής.

Ευφυΐα

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, IoT και μεγάλων δεδομένων για τη βελτίωση του επιπέδου ευφυΐας των data center υποκαταστημάτων, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση και τα οφέλη των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Απλοποιημένο

  Η παράδοση μίας στάσης μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης κατά 80%. Η ανεπιτήρητη λειτουργία και οι κεντρικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης είναι εφικτές.

 • πράσινο

  Ο modular σχεδιασμός περιορισμού του αέρα στους διαδρόμους μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περισσότερο από 30%.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα