Αρχική σελίδα Site Power Εγκατάσταση Λίθιο για όλους

Σενάρια

Από Μπαταρία Μολύβδου-οξέος σε Μπαταρία Λιθίου

Στην εποχή του 5G απαιτείται ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Οι έξυπνες μπαταρίες λιθίου που συνδυάζουν τεχνολογίες cloud, IoT, ηλεκτρονικών ισχύος και τεχνολογιών ανίχνευσης, θα μετατραπούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, απελευθερώνοντας το δυναμικό του site.

Προτεινόμενα Προϊόντα

Απλό: δικτύωση IoT, από χειροκίνητη λειτουργία και διαχείριση, (έως) σε λειτουργία και διαχείριση μέσω cloud Έξυπνο: από εφεδρική ισχύ σε σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Αποδοτικό: ακριβής παραμετροποίηση και επένδυση Ασφαλές: πρόβλεψη σφαλμάτων, από παθητική σε προληπτική

Μάθετε περισσότερα

Άλλες στοχευμένες λύσεις δικτύου Site Power