Αρχική σελίδα Site Power Εγκατάσταση Genset-free Site

Σενάρια

Αντικαταστήστε τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για να μειώσετε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη είναι η πλέον συνήθης εφεδρική ισχύς σε περιοχές με μηδενική ή ασταθή ισχύ δικτύου. Ωστόσο, παράγουν μεγάλη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και έχουν υψηλό κόστος λειτουργίας και διαχείρισης. Τα Φ/Β και η αποθήκευση ενέργειας μπορούν να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του site και τη μείωση του σταθμισμένου κόστους ενέργειας (LCOE), καθιστώντας τις εγκαταστάσεις ισχύος πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Προτεινόμενα Προϊόντα

Απλό: επαναχρησιμοποίηση συσκευών παλαιού τύπου, απλοποιημένη ανάπτυξη Έξυπνο: προγραμματισμός ενέργειας που βασίζεται σε AI Πράσινο: χωρίς ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με μπαταρίες ταχείας φόρτισης

Μάθετε περισσότερα

Άλλες στοχευμένες λύσεις δικτύου Site Power