Αρχική σελίδα Digital Power Υπηρεσίες

Λύσεις

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Οι ασφαλείς, αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι σχεδιασμένες για να παρέχουν υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων, των data centers και των site networks. Βοηθάμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας να επιτύχουν έναν πράσινο και έξυπνο επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Συμβουλευτική Υπηρεσία

Μαζί με ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, προσφέρουμε υποστήριξη στα έργα από την αρχή μέχρι το τέλος, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμού, κόστους κατασκευής και διαχείρισης ενοποιημένης τεχνολογίας. Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες, ενσωματωμένες λύσεις για συγκεκριμένα σενάρια του κλάδου, σε συνδυασμό με προϊόντα Digital Power.

Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας. Παρέχουμε after-sales υπηρεσίες και φροντίζουμε για τη συντήρηση των προϊόντων από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι το τέλος της χρήσης τους, μεγιστοποιώντας την απόδοση και τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης, οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης Ο&Μ δικτύου 24/7, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά τους έξοδα.

Υπηρεσίες Οικοσυστήματος

Συμβουλευτική
Σχεδιασμός
Υλικά
Υπηρεσίες

Έργα Αναφοράς

Ειδήσεις