Αρχική Data Center Facility & Critical Power Προϊόντα

Το NetEco6000 είναι ένα τοπικό έξυπνο σύστημα διαχείρισης υποδομής DC ιδανικό για κρατικούς φορείς, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FSI), παρόχους υπηρεσιών Internet (ISP) και άλλους. Εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες, όπως τρισδιάστατη προβολή, παρακολούθηση συσκευών, εφαρμογή για κινητά, προβολή βίντεο, αυτόματες διαδικασίες O&M και έξυπνη λειτουργία, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης O&M και της χρήσης πόρων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους O&M.

Το iCooling@AI είναι μια λύση βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο συστήματος για μεγάλα DCs. Χρησιμοποιεί ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου για την αντικατάσταση των συμβατικών χειροκίνητων ρυθμίσεων, καθώς και ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων και αλγόριθμους AI για τη μείωση του PUE, τη συνεχή αυτοβελτιστοποίηση, την ενημέρωση των πολιτικών ψύξης σε πραγματικό χρόνο & τη βελτιστοποίηση σε επίπεδο συστήματος, για αποτελεσματική μείωση κατά 8% έως 15% του PUE του DC.

Το Edge Data Center (EDCM) είναι ένα σύστημα διαχείρισης cloud που παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαδικασίες O&M για edge DCs από την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη κ.λπ. Εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες, όπως χάρτη GIS, παρακολούθηση συσκευών, εφαρμογή, προβολή βίντεο και προώθηση συναγερμών, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της απομακρυσμένης O&M & τη μείωση του κόστους O&M. Μπορείτε να παρακολουθείτε από απόσταση τις πληροφορίες για πολλά DCs που διαχειρίζεται το σύστημα