Αρχική Data Center Facility & Critical Power Government

Τάσεις

Τάσεις στο Δημόσιο Τομέα

Ο δημόσιος τομέας οδηγείται σε μία νέα ψηφιακή εποχή υιοθετώντας νέες τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό cloud, τα big data, το Internet of Things (IoT) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα βελτιώνουν την καθημερινότητα, επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων και βελτιώνουν τις δυνατότητες διακυβέρνησης με τη βοήθεια των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και big data.

Τα data centers έχουν κατασκευαστεί για να υποστηρίζουν τον υπολογισμό και την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων του δημόσιου τομέα. Τα data centers θα πρέπει να διευκολύνουν τη γρήγορη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, να είναι οικολογικά, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και έξυπνα.

Σενάρια εφαρμογών

Έξυπνος Δημόσιος Τομέας

Ο δημόσιος τομέας παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών για συστήματα εφαρμογών, πόρους πληροφοριών και διασφάλιση λειτουργίας.

Βιομηχανικό Πάρκο Big Data

Μια πλατφόρμα επώασης επιτρέπει στις επιχειρήσεις big data να επιταχύνουν τη βιομηχανοποίηση.

Ένα κέντρο Supercomputing

Τα κέντρα supercomputing διαθέτουν υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Υπολογιστικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Τα τμήματα υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης (AI) κατασκευάζονται με βάση chip τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Προκλήσεις

Data centers χαμηλών εκπομπών άνθρακα και πράσινα.

Η πράσινη ανάπτυξη είναι κοινή αποστολή των πολιτικών φορέων παγκοσμίως. Οι χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πρωταρχικά ζητήματα στην κατασκευή data centers του δημόσιου τομέα.

Η κατασκευή ενός συμβατικού data center είναι χρονοβόρα.

Συνήθως χρειάζονται περισσότερα από δύο χρόνια για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός data center, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Ασφάλεια Δεδομένων.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς και σταθερές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στα data centers.

Πολύπλοκο O&M.

Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data centers απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη ομάδας, με τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τα σημεία πρόκλησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από εξαρτήματα έως τα data centers.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα