Αρχική Data Center Facility & Critical Power Government

Τάσεις

Τάσεις στον Δημόσιο τομέα

Οι κυβερνήσεις γίνονται γρήγορα ψηφιακές, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως η υπολογιστικό cloud, τα μεγάλα δεδομένα, το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Things, IoT) και τo AI. Οι ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και αυξάνουν τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα δεδομένα.

Σενάρια εφαρμογών

Έξυπνος Δημόσιος Τομέας

Ο δημόσιος τομέας παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών για συστήματα εφαρμογών, πόρους πληροφοριών και διασφάλιση λειτουργίας.

Βιομηχανικό Πάρκο Big Data

Μια πλατφόρμα επώασης επιτρέπει στις επιχειρήσεις big data να επιταχύνουν τη βιομηχανοποίηση.

Ένα κέντρο Supercomputing

Τα κέντρα supercomputing διαθέτουν υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Υπολογιστικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Τα τμήματα υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης (AI) κατασκευάζονται με βάση chip τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Προκλήσεις

Ουδετερότητα άνθρακα

Η πράσινη ανάπτυξη είναι κοινή αποστολή των πολιτικών φορέων παγκοσμίως. Οι χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πρωταρχικά ζητήματα στην κατασκευή data center του δημόσιου τομέα.

Ασφάλεια δεδομένων

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς και σταθερές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στα data center.

Αργή κατασκευή

Συνήθως χρειάζονται περισσότερα από δύο χρόνια για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός data center, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Σύνθετη λειτουργία & συντήρηση (Ο&Μ)

Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data center απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη ομάδας, με τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τα σημεία πρόκλησης.

Αρχή σχεδιασμού

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρησιμοποιεί καινοτόμα σχέδια για κτίρια και δωμάτια εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτονομία
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το UPS5000H προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και διαθέτει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση αξιοποιεί φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα