Αρχική Data Center Facility & Critical Power Προϊόντα

Το FusionCol8000-C είναι μια λύση ψύξης ψυχρού ύδατος οριζόντιας ροής αέρα εντός αίθουσας για μεσαία και μεγάλα data centers. Υποστηρίζει υψηλότερη θερμοκρασία νερού και δεν απαιτείται υπερυψωμένο δάπεδο. Το FusionCol8000-C είναι μέρος του συστήματος ψύξης ψυχρού ύδατος που λειτουργεί με ψύκτες, αντλία νερού κ.λπ. Η οριζόντια ροή αέρα, οι αποδοτικοί ανεμιστήρες και ο εναλλάκτης θερμότητας συμβάλλουν στην παροχή καλύτερης και αποτελεσματικότερης ψύξης στα data centers.

Το NetCol8000-A/FusionCol8000-A είναι μια λύση ψύξης άμεσης εκτόνωσης εντός της αίθουσας για μικρά και μεσαία data centers. Διαθέτει ευέλικτη ανάπτυξη και εύκολη επέκταση. Το NetCol8000-A/FusionCol8000-A είναι εξοπλισμένο με συμπιεστή inverter υψηλής απόδοσης, ανεμιστήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC) και ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EEV) για ψύξη κατ' απαίτηση. Το απλό, οικολογικό, έξυπνο, αξιόπιστο NetCol8000-A/FusionCol8000-A συμβάλει στη δημιουργία οικολογικών data centers επόμενης γενιάς.

Το FusionCol8000-E είναι μια λύση έμμεσης ψύξης με εξάτμιση για μεγάλα data centers. Διαθέτει ενσωματωμένο σχεδιασμό και μειώνει το PUE. Το FusionCol8000-E βοηθά τα data centers να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιώντας τεχνολογία ελεύθερης ψύξης. Είναι προκατασκευασμένο και ενσωματωμένο με σύστημα ψύξης άμεσης εκτόνωσης, διευκολύνοντας τη μεταφορά και επιταχύνοντας την εγκατάσταση. Η λύση συμβάλει στη δημιουργία απλών, οικολογικών, έξυπνων και αξιόπιστων data centers.