Αρχική Data Center Facility & Critical Power Προϊόντα

Το FusionCol8000-C είναι μια λύση ψύξης ψυχρού ύδατος οριζόντιας ροής αέρα εντός αίθουσας για μεσαία και μεγάλα data centers. Υποστηρίζει υψηλότερη θερμοκρασία νερού και δεν απαιτείται υπερυψωμένο δάπεδο. Το FusionCol8000-C είναι μέρος του συστήματος ψύξης ψυχρού ύδατος που λειτουργεί με ψύκτες, αντλία νερού κ.λπ. Η οριζόντια ροή αέρα, οι αποδοτικοί ανεμιστήρες και ο εναλλάκτης θερμότητας συμβάλλουν στην παροχή καλύτερης και αποτελεσματικότερης ψύξης στα data centers.

Το NetCol8000-C είναι μια λύση ψύξης ψυχρού ύδατος εντός του δωματίου για μεσαία και μεγάλα data centers. Υποστηρίζει ευέλικτη διανομή αέρα όπως ανοδική και καθοδική ροή. Το NetCol8000-C είναι μέρος του συστήματος ψύξης ψυχρού ύδατος που λειτουργεί με ψύκτες, αντλίες νερού κ.λπ. Η ικανότητα ψύξης κυμαίνεται από 62 kW έως 190 kW. Το απλό, οικολογικό, έξυπνο, αξιόπιστο NetCol8000-C συμβάλει στη δημιουργία οικολογικών data centers επόμενης γενιάς.

Το NetCol8000-A/FusionCol8000-A είναι μια λύση ψύξης άμεσης εκτόνωσης εντός της αίθουσας για μικρά και μεσαία data centers. Διαθέτει ευέλικτη ανάπτυξη και εύκολη επέκταση. Το NetCol8000-A/FusionCol8000-A είναι εξοπλισμένο με συμπιεστή inverter υψηλής απόδοσης, ανεμιστήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC) και ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EEV) για ψύξη κατ' απαίτηση. Το απλό, οικολογικό, έξυπνο, αξιόπιστο NetCol8000-A/FusionCol8000-A συμβάλει στη δημιουργία οικολογικών data centers επόμενης γενιάς.

Το NetCol5000-C είναι μια λύση ψύξης ψυχρού ύδατος σε σειρά για μεσαία & μεγάλα DCs. Διαθέτει ψύξη κλειστής ζεύξης με οριζόντια ροή αέρα και είναι μέρος του συστήματος ψύξης ψυχρού ύδατος που λειτουργεί με ψύκτες, αντλίες νερού κ.λπ. Συνήθως αναπτύσσεται μεταξύ των racks για να παρέχει κλειστή ψύξη υψηλής πυκνότητας και εξοικονομεί ενέργεια χρησιμοποιώντας αποδοτικούς ανεμιστήρες EC. Είναι απλό, οικολογικό, έξυπνο, αξιόπιστο και συμβάλει στη δημιουργία οικολογικών DCs επόμενης γενιάς.

Το NetCol5000-A είναι μια λύση ψύξης άμεσης εκτόνωσης σε σειρά για μικρά και μεσαία data centers. Διαθέτει ψύξη κλειστής ζεύξης, ευέλικτη ανάπτυξη και εύκολη επέκταση. Το NetCol5000-A εγκαθίσταται συνήθως μεταξύ ερμαρίων με υψηλή θερμοκρασία αέρα επιστροφής για χαμηλότερο PUE. Χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αλγόριθμο για διαχείριση ακριβείας και ένα έξυπνο σύστημα λειτουργίας και συντήρησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία απλών, οικολογικών, έξυπνων και αξιόπιστων data centers.

Το FusionCol8000-E είναι μια λύση έμμεσης ψύξης με εξάτμιση για μεγάλα data centers. Διαθέτει ενσωματωμένο σχεδιασμό και μειώνει το PUE. Το FusionCol8000-E βοηθά τα data centers να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιώντας τεχνολογία ελεύθερης ψύξης. Είναι προκατασκευασμένο και ενσωματωμένο με σύστημα ψύξης άμεσης εκτόνωσης, διευκολύνοντας τη μεταφορά και επιταχύνοντας την εγκατάσταση. Η λύση συμβάλει στη δημιουργία απλών, οικολογικών, έξυπνων και αξιόπιστων data centers.