Αρχική Data Center Facility & Critical Power Προϊόντα

Το SmartLi UPS2000-H-(6~10kVA) της σειράς FusionPower είναι μια ιδανική λύση παροχής ισχύος για μικρού μεγέθους σενάρια βάσει της τεχνολογίας διπλής μετατροπής. Ελαχιστοποιεί διάφορα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο & υποστηρίζει την εγκατάσταση ικριωμάτων ή πύργων, με υψηλή απόδοση 96%. Διαθέτει μικρό μέγεθος, υψηλή πυκνότητα ισχύος & εξοικονομεί χώρο εγκατάστασης. Δε διαθέτει σχεδίαση οθόνης, έχει ενσωματωμένο Wi-Fi για επικοινωνία με εφαρμογή στο κινητό, επιτρέποντας την ευέλικτη παρακολούθηση

Το UPS2000-G είναι μια λύση παροχής ισχύος για μικρά data centers και σενάρια κρίσιμης παροχής ισχύος. Είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διπλής μετατροπής που παρέχει με ασφάλεια αδιάλειπτη, υψηλής ποιότητας AC ισχύ και μπορεί να τοποθετηθεί σε πύργο ή σε rack

Το UPS5000-H (200-1600kVA) είναι το modular UPS υψηλής πυκνότητας και υψηλής απόδοσης της Huawei, που σχεδιάστηκε για data centers μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για δύσκολα σενάρια παροχής ισχύος. Είναι εξοπλισμένο με τις προηγμένες μονάδες ισχύος 100 kVA/3U με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ(hot swappable), για την επίτευξη 1MVA σε ένα ερμάριο, οι οποίες συμβάλουν στην εξοικονόμηση του αποτυπώματος. Η καινοτομία της λειτουργίας S-ECO μπορεί να αυξήσει την απόδοση του συστήματος έως και 99,1%.

Το UPS5000-E(30-800kVA) είναι μια modular λύση UPS για data centers μεσαίου μεγέθους και σενάρια κρίσιμης παροχής ισχύος. Ένας modular σχεδιασμός με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ (hot swappable) απλοποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, μειώνοντας τον χρόνο συντήρησης σε μόλις 5 λεπτά και βελτιώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Η απόδοση συστήματος της σειράς UPS5000-E μπορεί να φτάσει έως και 96%.

Το UPS5000-A (30-600kVA) είναι ένα tower UPS για data centers μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για σενάρια κρίσιμης παροχής ισχύος. Αυτή η σειρά είναι ένα διαδικτυακό UPS διπλής μετατροπής και διαθέτει υψηλή αξιοπιστία, απόδοση έως και 96% και υψηλή πυκνότητα ισχύος.

Το Huawei SmartLi είναι μια λύση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας που αναπτύχθηκε από τη Huawei και παρέχει εφεδρική ισχύ για data centers μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και σε σενάρια παροχής ισχύος. Η Λύση SmartLi, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας για τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής σε συμπαγή σχεδιασμό εξοικονόμησης χώρου, για ασφαλή, αξιόπιστη παροχή ισχύος με ευκολότερη συντήρηση.

Το FusionPower6000 ενσωματώνει συνδέσεις πλήρους ισχύος από τον μετασχηματιστή μέσης τάσης στη διάταξη τροφοδοσίας φορτίου, για να παρέχει ολοκληρωμένη παροχή ισχύος και διανομή σε επίπεδο MW για μεγάλα data centers. Ο σχεδιασμός καθώς και τα στοιχεία υψηλής πυκνότητας είναι ενσωματωμένα για τη μείωση του αποτυπώματος. Η προκατασκευή και η απομηχανοποίηση μειώνουν τη διάρκεια ανάπτυξης. Η έξυπνη λειτουργία iPower διασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος.