Αρχική Data Center Facility & Critical Power Προϊόντα

Το FusionDC1000A είναι μια προκατασκευασμένη, all-in-one λύση εξωτερικού χώρου edge data centers. Η λύση ενσωματώνει συστήματα ισχύος, ψύξης, παρακολούθησης, πυρόσβεσης και ερμαρίων σε μια μονάδα προτύπου ISO 40 ft ή 20 ft. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι προκατασκευασμένες και προ-δοκιμασμένες στο εργοστάσιο, γεγονός που επιτρέπει την άμεση ανάπτυξη και λειτουργία. Έχουν ισχυρή αντοχή σε σεισμό/άνεμο/σκόνη/νερό και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.

Το FusionDC1000B είναι μια λύση προκατασκευασμένου modular data center, για μικρά και μεσαία data centers εξωτερικού χώρου, που εφαρμόζεται σε πολλούς κλάδους. Ο modular σχεδιασμός του και η προκατασκευασμένη παράδοση μειώνουν στο μισό το TTM. Ενσωματώνει έξυπνες λύσεις ψύξης, ισχύος και διαδικασιών O&M, για να βοηθήσει τους πελάτες να δημιουργήσουν οικολογικά και έξυπνα DCs. Η λύση αντέχει σε σεισμό, άνεμο, σκόνη και νερό και μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε εξωτερικούς χώρους.

Το FusionDC1000C είναι μια προκατασκευασμένη modular λύση data center και εφαρμόζεται σε data centers: α) Colo παρόχων, β) κεντρικών γραφείων, γ) Cloud data centers, δ) υπολογιστικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης κ.ά. Το IT μειώνει στο μισό το TTM και υποστηρίζει την κατακόρυφη επέκταση σε ένα κτήριο. Ενσωματώνει έξυπνες λύσεις ψύξης και παροχής ισχύος με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, για να βελτιώσει το PUE και να βοηθήσει τους πελάτες να δημιουργήσουν απλά, οικολογικά, έξυπνα και αξιόπιστα DCs.