Αρχική Data Center Facility & Critical Power Internet

Τάσεις

Τάσεις του Internet

Η επανάσταση των πληροφοριών στο Internet διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της οικονομίας, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και προάγοντας την ανάπτυξη. Ως σημαντικός πυλώνας της ψηφιακής οικονομίας, το Internet έχει επιταχύνει την ανάπτυξή του.

Το υπολογιστικό cloud και οι εφαρμογές Internet μεγάλης κλίμακας αλλάζουν τον κλάδο των data centers. Οι κορυφαίες εταιρείες Internet έχουν εισέλθει στον κλάδο του υπολογιστικού cloud και έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν data centers ανεξάρτητα ή από κοινού. Σε σύγκριση με τα συμβατικά data centers, τα Internet data centers έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε τεχνολογική καινοτομία, προσαρμογή λειτουργιών, ευελιξία πόρων και γρήγορη παράδοση.

Σενάρια εφαρμογών

Κατασκευή μεγάλου data center

Τα data centers διευκολύνουν την ταχεία ανάπτυξη του Internet, του υπολογιστικού cloud και των υπηρεσιών big data.

Προκλήσεις

Data centers χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ως σημαντικός κατασκευαστής data centers, το Internet εξερευνά πράσινες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων data centers.

Το cloud επιταχύνει την επανάληψη των υπηρεσιών Ίντερνετ.

Η ανάπτυξη του υπολογιστικού cloud προωθεί την πυκνότητα 12–15 kW/ικρίωμα ώστε να γίνει η κύρια τάση, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για γρήγορη, ελαστική και υψηλής πυκνότητας ανάπτυξη εγκαταστάσεων.

Τα σταθερά και ασφαλή data centers αποτελούν τη βάση για τις υπηρεσίες Internet.

Οι εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των data centers, καθώς προστατεύουν τα δεδομένα.

Τα μεγάλα data centers περιλαμβάνουν πολύπλοκες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης.

Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data centers απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη ομάδας, με τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τα σημεία πρόκλησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες πράσινες πηγές και αναπτύσσει πράσινη ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data centers.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα