Αρχική Data Center Facility & Critical Power Carrier

Τάσεις

Τάσεις για Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Καθώς η υποδομή πληροφοριών για το 5G, το υπολογιστικό cloud, τα big data, το Internet of Things (IoT) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναπτύσσονται ραγδαία, οι τηλεπικοινωνιακοί παρόχοι έχουν μια κοινή αποστολή: να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Με πλεονεκτική θέση όσον αφορά στα θέματα computing και δικτύων, οι πάροχοι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία πράσινων και χαμηλών σε εκπομπές άνθρακα data center για να παρέχουν υψηλή υπολογιστική ισχύ και ασφάλεια.

Σενάρια εφαρμογών

Colocation Data Center

Τα πρότυπα data center που κατασκευάζονται από παρόχους παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες B2B, όπως φιλοξενία διακομιστή, χρηματοδοτική μίσθωση και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Εγκατάσταση ICT

Οι αίθουσες εξοπλισμού φιλοξενούν εξοπλισμό ICT για carriers.

Προκλήσεις

Υψηλές δαπάνες και κίνδυνοι

Τα συμβατικά μεγάλα data center χρειάζεται συνήθως να υλοποιηθούν σε μια φάση. Η έλλειψη δυνατότητας υλοποίησης σε φάσεις έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές δαπάνες κεφαλαίου και τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι κυβερνητικές πολιτικές προωθούν την οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη των data center. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς θα αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα στην κατασκευή data center, την επέκταση της χωρητικότητας και τον εκσυγχρονισμό.

Ασφάλεια και διαθεσιμότητα

Οι εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των data center, καθώς προστατεύουν τα δεδομένα. Η συνεχής λειτουργία της υπηρεσίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στα Colocation Data Center.

Σύνθετη κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση

Καθώς η κλίμακα του data center και ο όγκος δεδομένων αυξάνονται, οι υπηρεσίες και τα δεδομένα συγκλίνουν. Η λειτουργία και η συντήρηση πολλών πολύπλοκων εγκαταστάσεων και συσκευών γίνεται περίπλοκη.

Αρχή σχεδιασμού

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη
οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Σύντομος χρόνος διάθεσης στην αγορά (TTM), προκατασκευή, ανακύκλωση

  Προκατασκευασμένα αρθρωτά κέντρα δεδομένων, χωρίς κατασκευή από την αρχή.

  Αντί για 2 χρόνια ταχύτερη ανάπτυξη, ο χρόνος διάθεσης ΤΤΜ στην αγορά είναι 6 μήνες.

  95% προκατασκευασμένο, το 80% των υλικών μπορεί να ανακυκλωθεί.

 • Υψηλή απόδοση παροχής ισχύος και ποσοστό ανάπτυξης ικριωμάτων

  97,8% παροχή ρεύματος από άκρο σε άκρο.

  40% μικρότερο αποτύπωμα

  Διάρκεια ζωής 10 ετών για μπαταρίες λιθίου, που καταλαμβάνουν τρεις φορές λιγότερο χώρο από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.

  Κάθε μπαταρία είναι εξοπλισμένη με έναν ανεξάρτητο πυροσβεστήρα.

 • Βέλτιστη αποτελεσματικότητα χρήσης ενέργειας, εύκολη παράδοση και συντήρηση

  Το σύστημα έμμεσης ψύξης με εξάτμιση αξιοποιεί πλήρως τις φυσικές πηγές ψύξης, εξοικονομώντας ενέργεια και νερό. Ο σχεδιασμός " one system per container " μειώνει στο μισό τον χρόνο παράδοσης σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα ψυχρού ύδατος.

  Η βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος ψύξης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των data center κατά 3%–15%.

 • Καλύτερη αξιοποίηση της επένδυσης και υψηλότερη αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης

  Η ψηφιακή πλατφόρμα παρακολουθεί ένα ή πολλά data center σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας όλες τις συνδέσεις ορατές, διαχειρίσιμες και ελεγχόμενες. Η διαχείριση της επένδυσης και χωρητικότητας, βελτιώνει τη χρήση πόρων ικριωμάτων, ψύξης και ισχύος κατά 20%. Η έξυπνη επιθεώρηση και η προγνωστική συντήρηση που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μειώνουν το κόστος των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης κατά 35%.

Προκλήσεις

Ουδετερότητα άνθρακα

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων προωθούν την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη των data center. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς θα αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα στην κατασκευή data center τηλεπικοινωνιών, την επέκταση της χωρητικότητας και τον εκσυγχρονισμό.

Ασφάλεια και διαθεσιμότητα

Οι εγκαταστάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των data center, καθώς προστατεύουν τα δεδομένα. Η συνεχής υπηρεσία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στα συστήματα υπηρεσιών των παρόχων.

Σύνθετη κατασκευή και λειτουργία και συντήρηση

Οι εγκαταστάσεις ICT είναι θεμελιώδεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων των παρόχων. Οι πολύπλοκες εγκαταστάσεις συσκευές ICT δυσχεραίνουν τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

Αρχή σχεδιασμού

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες πράσινες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Φ/Β και της αποθήκευσης ενέργειας.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: ανακτά εκτός λειτουργίας υλικά.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη
οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data center.

Λύσεις και οφέλη

 • Υψηλή απόδοση και πυκνότητα, για εξοικονόμηση ενέργειας και χώρου

  UPS5000-H: προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και μεταφορά 0 ms.

  Μονάδες ισχύος 3 U 100 kVA: το μισό αποτύπωμα.

  Μπαταρίες λιθίου: Διάρκεια ζωής 10 ετών, τρεις φορές λιγότερος χώρος από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος.

  Κάθε μπαταρία είναι εξοπλισμένη με έναν ανεξάρτητο πυροσβεστήρα.

 • Χαμηλό PUE και ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας

  Η λύση έξυπνου modular data center υποστηρίζει την επέκταση χωρητικότητας κατ' απαίτηση.

  Το ετήσιο PUE είναι μόλις 1,111 στο Πεκίνο. Στην ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας, χρησιμοποιούνται κλιματιστικά σε σειρά για ψύξη κλειστής ζεύξης και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά φυσικές πηγές ψύξης αν είναι εξοπλισμένα με αντλίες ψυκτικού μέσου.

 • Εύκολη επιλογή τοποθεσίας και γρήγορη παράδοση

  Τα προϊόντα είναι προεγκατεστημένα, ενσωματωμένα και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα επιτόπου.

  Με χαμηλές απαιτήσεις τοποθεσίας, τα προϊόντα μπορούν να αναπτυχθούν ευέλικτα σε εργοστάσια, αποθήκες ή χώρους στάθμευσης ή σε στέγες.

 • Καλύτερη αξιοποίηση της επένδυσης και υψηλότερη αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης

  Η ψηφιακή πλατφόρμα παρακολουθεί ένα ή πολλά data center σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας όλες τις συνδέσεις ορατές, διαχειρίσιμες και ελεγχόμενες. Η διαχείριση της επένδυσης και χωρητικότητας βελτιώνει τη χρήση πόρων ικριωμάτων, ψύξης και ισχύος κατά 20%. Η έξυπνη επιθεώρηση και η προγνωστική συντήρηση που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη μειώνουν το κόστος των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης κατά 35%.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα