Αρχική Data Center Facility & Critical Power Manufacture

Τάσεις

Τάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος στον παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο. Οι έξυπνες κατασκευές και το βιομηχανικό Internet είναι σημαντικά στοιχεία για αυτή τη διαδικασία. Οι κατασκευαστές που θέτουν ως πρωταρχική προϋπόθεση την κοινωνική ευθύνη, χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και μειώνουν την περιβαλλοντική ρύπανση.

Ο εξοπλισμός αυτοματισμού χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η παροχή καθαρής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την προστασία του εξοπλισμού και την ασφάλεια του προσωπικού. Ο κατασκευαστικός κλάδος χρειάζεται οικολογικά, σταθερά και αξιόπιστα συστήματα παροχής ισχύος.

Σενάρια εφαρμογών

Παροχή Ισχύος Υψίστης Σημασίας

Η αξιόπιστη παροχή ισχύος στον εξοπλισμό παραγωγής μειώνει την απώλεια παραγωγής που προκαλείται από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Data Center για επιχειρήσεις

Τα ιδιωτικά data centers αποτελούν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Προκλήσεις

Ασφαλής και σταθερή παροχή ισχύος.

Το grid δεν μπορεί να διασφαλίζει πάντα την παροχή ενέργειας σε κρίσιμο εξοπλισμό παραγωγής. Οι παροδικές πτώσεις τάσης ή οι διακοπές ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή να διακόψουν την παραγωγή, οδηγώντας σε τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Ουδετερότητα Άνθρακα.

Οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, για να προάγουν την πράσινη και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη διαφόρων βιομηχανιών. Η αποτελεσματική παροχή ισχύος στις γραμμές παραγωγής μειώνει το κόστος παραγωγής. Τα υψίστης σημασίας συστήματα παροχής ισχύος πρέπει να είναι αποδοτικά και να εξοικονομούν ενέργεια.

Σημαντικά σημεία

 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και άλλους πόρους.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τις συσκευές.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Ουδετερότητα Άνθρακα.

Οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, για να προάγουν την πράσινη και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη διαφόρων βιομηχανιών. Οι οικολογικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα αποτελέσουν σημαντικό ζήτημα του κατασκευαστικού κλάδου για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων.

Η υψηλή διαθεσιμότητα του data center αποτελεί βασική απαίτηση του κατασκευαστικού κλάδου.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς και σταθερές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στα data centers.

Η κατασκευή ενός συμβατικού data center είναι χρονοβόρα.

Χρειάζονται περισσότερα από δύο χρόνια για την ολοκλήρωση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, του προγραμματισμού, του σχεδιασμού χαμηλού επιπέδου, της αστικής κατασκευής και της ανάπτυξης συσκευών για ένα data center για επιχειρήσεις.

Πολύπλοκο O&M.

Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data centers απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη ομάδας, με τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τα σημεία πρόκλησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες πράσινες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ενέργειας.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: ανακτά εκτός λειτουργίας υλικά.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τις συσκευές.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Η in-row ψύξη βελτιώνει την ικανότητα ψύξης ανά ικρίωμα. Η αερόψυκτη έξυπνη μονάδα είναι πιστοποιημένη για PUE (ετήσιος μέσος όρος PUE στο Πεκίνο: 1,111).

 • Απλό

  Η modular αρχιτεκτονική διευκολύνει την ανάπτυξη κατ' απαίτηση και την ευέλικτη επέκταση χωρητικότητας.

 • Έξυπνο

  Οι έξυπνες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν 35% υψηλότερη απόδοση.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα