Αρχική Data Center Facility & Critical Power Manufacture

Τάσεις

Τάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατακλύζει τον μεταποιητικό κλάδο. Η έξυπνη μεταποίηση και το βιομηχανικό Ίντερνετ είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία. Οι κατασκευαστές, που δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική ευθύνη, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερους πόρους και να μειώσουν την περιβαλλοντική ρύπανση.

Ο εξοπλισμός αυτοματισμού χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Κατά συνέπεια, η καθαρή παροχή ρεύματος είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την προστασία του εξοπλισμού και την ασφάλεια του προσωπικού. Οι κατασκευαστές χρειάζονται πράσινα, σταθερά και αξιόπιστα συστήματα τροφοδοσίας.

Σενάρια εφαρμογών

Παροχή Ισχύος Υψίστης Σημασίας

Η αξιόπιστη παροχή ισχύος στον εξοπλισμό παραγωγής μειώνει την απώλεια παραγωγής που προκαλείται από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Data Center για επιχειρήσεις

Τα ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων αποτελούν το θεμέλιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Προκλήσεις

Ασφαλής και σταθερή παροχή ενέργειας

Το grid δεν μπορεί να διασφαλίζει πάντα την παροχή ενέργειας σε κρίσιμο εξοπλισμό παραγωγής. Οι παροδικές πτώσεις τάσης ή οι διακοπές ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή να διακόψουν την παραγωγή, οδηγώντας σε τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Ουδετερότητα άνθρακα.

Οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, για να προάγουν την πράσινη και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη διαφόρων βιομηχανιών. Η αποτελεσματική παροχή ισχύος στις γραμμές παραγωγής μειώνει το κόστος παραγωγής. Τα υψίστης σημασίας συστήματα παροχής ισχύος πρέπει να είναι αποδοτικά και να εξοικονομούν ενέργεια.

Σημαντικά σημεία

 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και άλλους πόρους.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτόματη λειτουργία και συντήρηση (O&M): γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
Αυτονομία
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τις συσκευές.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το UPS5000H προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και διαθέτει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση αξιοποιεί τις φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Ουδετερότητα άνθρακα.

Οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, για να προάγουν την πράσινη και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη διαφόρων βιομηχανιών. Οι οικολογικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα αποτελέσουν σημαντικό ζήτημα του κατασκευαστικού κλάδου για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων.

Υψηλή διαθεσιμότητα

Ο μεταποιητικός κλάδος απαιτεί υψηλή διαθεσιμότητα data center. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς και σταθερές για την εγγυημένη ασφάλεια των δεδομένων που βρίσκονται στα data center.

Αργή κατασκευή

Χρειάζονται περισσότερα από δύο χρόνια για την ολοκλήρωση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, του προγραμματισμού, του σχεδιασμού χαμηλού επιπέδου, της αστικής κατασκευής και της ανάπτυξης συσκευών για ένα data center για επιχειρήσεις.

Σύνθετη λειτουργία & συντήρηση (Ο&Μ)

Οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των data center απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη ομάδας, με τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού να αποτελούν τα σημεία πρόκλησης.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες πράσινες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ενέργειας.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: ανακτά εκτός λειτουργίας υλικά.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Αυτόματη λειτουργία και συντήρηση (O&M):γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτόνομες λειτουργίες: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτονομία
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τις συσκευές.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Η in-row ψύξη βελτιώνει την ικανότητα ψύξης ανά ικρίωμα. Η αερόψυκτη έξυπνη μονάδα είναι πιστοποιημένη για PUE (ετήσιος μέσος όρος PUE στο Πεκίνο: 1,111).

 • Απλό

  Η modular αρχιτεκτονική διευκολύνει την ανάπτυξη κατ' απαίτηση και την ευέλικτη επέκταση χωρητικότητας.

 • Έξυπνο

  Οι έξυπνες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν 35% υψηλότερη απόδοση.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα