Αρχική Data Center Facility & Critical Power Colocation

Τάσεις

Τάσεις του κλάδου –Colocation

Με την ταχεία ανάπτυξη του 5G, του Internet, του cloud computing και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι απαιτήσεις για αποθήκευση πόρων δεδομένων, computing και εφαρμογές αυξάνονται σημαντικά. Οι τεχνολογίες και τα μοντέλα των data centers εξελίσσονται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις.

Τα data centers συγκεντρώνουν διάφορα κέντρα πληροφόρησης, χρησιμοποιούν πράσινες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βελτιώνουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία και παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες computing, για να καταστήσουν δυνατές διάφορες εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Σενάρια εφαρμογών

Κατασκευή μεγάλου data center

Οι εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί για παρόχους υπηρεσιών data centers για την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Εκσυγχρονισμός data center

Τα παλιά και αναποτελεσματικά data centers αναβαθμίζονται για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Προκλήσεις

Data centers χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η "ουδετερότητα άνθρακα" έχει γίνει η πιο σημαντική αποστολή στον κόσμο και θα φέρει σημαντικές αλλαγές. Η κατασκευή οικολογικών data centers χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Ασφάλεια Δεδομένων.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς και σταθερές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στα data centers.

Οι data centers εγκαταστάσεις πρέπει να υποστηρίζουν την εξέλιξη της ισχύος ΙΤ.

Τα data centers θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές απαιτήσεις ισχύος και ψύξης για διάρκεια ζωής 10 έως 15 ετών.

Πολύπλοκο O&M.

Τα μεγάλα data centers περιλαμβάνουν πολύπλοκες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που πρέπει να απλοποιηθούν.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data centers.

Λύσεις και οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Προκλήσεις

Υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Τα παλιά data centers δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς PUE λόγω έλλειψης οικολογικών σχεδίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή τεχνολογικών ορίων.

Οι περιορισμοί χώρου και χρόνου εμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό των data centers.

Οι παλιές συσκευές είναι δύσκολο να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν. Τα νέα συστήματα και οι συσκευές θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν και να είναι εύκολα στην εγκατάσταση.

Σημαντικά σημεία

 • Πράσινο: χρησιμοποιεί περισσότερες οικολογικές πηγές και αναπτύσσει οικολογική ενέργεια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Αποδοτικό: καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, νερό και άλλους πόρους.
 • Ανακυκλώσιμο: χρησιμοποιεί τεχνολογίες για την ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και των απορριμμάτων.
Βιώσιμο
Απλό
 • Απλοποιημένη αρχιτεκτονική: χρήση καινοτόμων σχεδιασμών για κτήρια και αίθουσες εξοπλισμού.
 • Απλοποιημένη παροχή ισχύος: επαναπροσδιορίζει τα στοιχεία και τις συνδέσεις.
 • Απλοποιημένη ψύξη: μειώνει το μήκος των συνδέσεων ενώ ενισχύει την απόδοση.
 • Αυτοματισμός διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης: γίνονται ψηφιακές και έξυπνες.
 • Αυτόματη λειτουργία ενεργειακής απόδοσης: επιτρέπει την έξυπνη ψύξη.
 • Αυτονομία λειτουργίας: μεγιστοποιεί την αξία των πόρων.
Αυτόνομη οδήγηση
Αξιόπιστο
 • Προληπτική ασφάλεια: αποτρέπει σφάλματα και τα κλείνει γρήγορα.
 • Ασφαλής αρχιτεκτονική: προστατεύει τα πάντα, από τα εξαρτήματα έως τα data centers.

Λύσεις και Οφέλη

 • Αποδοτικό

  Το PowerPOD προσφέρει έως και 99% απόδοση στη λειτουργία S-ECO και έχει μεταφορά 0 ms.

  Η έμμεση ψύξη με εξάτμιση χρησιμοποιεί πλήρως φυσικές πηγές ψύξης.

 • Απλό

  Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου συστήματος απλοποιεί τη διαχείριση procurement και επιταχύνει την παράδοση.

  Η ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας μειώνει το αποτύπωμα.

 • Έξυπνο

  Απεικόνιση πλήρους σύνδεσης: Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο διευκολύνει τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης.

  Έξυπνη βελτιστοποίηση: Το iCooling μειώνει το PUE κατά 8%-15%.

 • Αξιόπιστο

  Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατή την προληπτική και προγνωστική συντήρηση.

  Όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και τα συστήματα υιοθετούν αρθρωτό σχεδιασμό.

Έργα Αναφοράς

Δείτε Άλλες Βιομηχανικές Λύσεις

Ενημερωτικό Υλικό

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο Κέντρο πληροφορίων της Huawei Digital Power.

Αποκτήστε πρόσβαση τώρα