Αρχική σελίδα Έργα Αναφοράς Data Center Facility & Critical Power

Η 21Vianet κατασκευάζει Data Center με το Huawei SmartLi UPS έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Εισαγωγή

Ιδρυθείσα το 1996, η 21Vianet — κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Data Center με 39.000 θαλάμους και περισσότερα από 50 Data Center — έχει πάνω από 5.000 πελάτες από διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρκετών επιχειρήσεων από τη λίστα Fortune Global 500.

 

 

Προκλήσεις

Πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από Data Center υπηρεσιών cloud, αλλά οι λειτουργίες και τα οφέλη που αυτά προσφέρουν δεν υποστηρίζονται από τα συμβατικά Data Center, όπου το βασικό κατασκευαστικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα, ένα Data Center υπηρεσιών cloud χρειάζεται υπολογιστική ισχύ IT που είναι ευέλικτη και μπορεί εύκολα να επεκταθεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Τα συμβατικά συστήματα ισχύος, όμως, που βρίσκονται στα Data Center, δεν μπορούν να διαχειριστούν κάτι τέτοιο και υποστηρίζουν μόνο εφάπαξ ανάπτυξη.

Το γεγονός καθιστά αυτά τα συστήματα δαπανηρά. Η αρχική απαιτούμενη επένδυση διογκώνεται αναπόφευκτα, καθώς μια επιχείρηση χρειάζεται να ενσωματώσει επαρκείς πόρους για να καλύψει μελλοντικές απαιτήσεις, ίσως διπλάσιους ή τριπλάσιους από τις αρχικές ανάγκες. Και ενώ τα κόστη εκτοξεύονται, αναπόφευκτα μένουν αρκετές κενές θέσεις και περίσσειες υποδομές καταλήγουν αναξιοποίητες επ’ αόριστον.

Επιπλέον, οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα ισχύος των συμβατικών Data Center έχουν μεγάλο φυσικό αποτύπωμα και παρέχουν μικρή ενεργειακή απόδοση, οδηγώντας σε υψηλά ενοίκια και δαπάνες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτού του είδους οι μπαταρίες ενέχουν επίσης κινδύνους, από διαρροές μέχρι παραμόρφωση ή και εκρήξεις. Περιπλέκοντας το πρόβλημα, τα συστήματα Λειτουργιών και Συντήρησης (O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης)), που χρησιμοποιούνται τυπικά στα συμβατικά Data Center, δεν είναι ικανά να προβλέψουν κινδύνους για την ασφάλεια και έτσι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεξαγωγή χρονοβόρων εργασιών O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης).

Ως πάροχος υπηρεσιών Data Center πολλαπλών μισθωτών (Multi-Tenant Data Center - MTDC), η 21Vianet ζημιωνόταν από όλα αυτά τα μειονεκτήματα και αποφάσισε ότι ήθελε να κατασκευάσει ένα νέο Data Center που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια ευέλικτη ανάπτυξη υπηρεσιών και να βελτιώσει τα έσοδα, αυξάνοντας τον ρυθμό «out-of-counter» και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Η λύση της Huawei

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της 21Vianet, η Huawei σχεδίασε μια ολοκληρωμένη λύση Data Center βάσει του Huawei SmartLi UPS (τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS)), που περιλαμβάνει 28 σύνολα αρθρωτών UPS 5000-E-500K και 40 σύνολα θαλάμων SmartLi 2.0. Αυτή η λύση Data Center υποστηρίζει την ευέλικτη ανάπτυξη υπηρεσιών, μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και διασφαλίζει υψηλότερο ρυθμό «out-of-counter».

Το νέο Data Center της 21Vianet επωφελείται από έναν πλήρως αρθρωτό σχεδιασμό τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής (UPS). Η μονάδα ισχύος, η μονάδα παρακολούθησης και η μονάδα παράκαμψης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή της λειτουργίας — αντικαθίστανται μέσα σε λίγα λεπτά, βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης).

Επιπλέον, οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος, που χρησιμοποιούνταν στην προηγούμενη λύση Data Center, αντικαταστάθηκαν με μπαταρίες ιόντων λιθίου. Με τα οικολογικά και ασφαλή στοιχεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η ανάπτυξη του SmartLi UPS οδήγησε σε 50% μείωση του απαιτούμενου χώρου —αντικατοπτρίζοντας σημαντική μείωση ενοικίου — με διάρκεια ζωής διπλάσια από των συμβατικών μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Επιπλέον, οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος, που χρησιμοποιούνταν στην προηγούμενη λύση Data Center, αντικαταστάθηκαν με μπαταρίες ιόντων λιθίου. Με τα οικολογικά και ασφαλή στοιχεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η ανάπτυξη του SmartLi UPS οδήγησε σε 50% μείωση του απαιτούμενου χώρου —αντικατοπτρίζοντας σημαντική μείωση ενοικίου — με διάρκεια ζωής διπλάσια από των συμβατικών μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Το SmartLi UPS επιτρέπει επίσης την ταυτόχρονη χρήση παλιών και νέων μονάδων και, συνεπώς, τη σταδιακή επέκταση χωρητικότητας.

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι το SmartLi UPS είναι επίσης έξυπνο. Με υποστηριζόμενες με Τεχνητή νοημοσύνη (AI) διαδικασίες O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης), το SmartLi UPS προβλέπει με ακρίβεια τόσο τη χωρητικότητα όσο και τη διάρκεια ζωής των ανεμιστήρων, τη θερμοκρασία βασικών κόμβων και τη χωρητικότητα της μπαταρίας, επιτυγχάνοντας έξυπνες, προληπτικές — αντί για παθητικές — διαδικασίες O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης).

Οφέλη για τους πελάτες

Από τότε που η Huawei ανέπτυξε αυτή τη λύση Data Center, η 21Vianet απολαμβάνει απτά οφέλη. Για παράδειγμα, με μείωση της τάξης του 50% στο φυσικό αποτύπωμα της λύσης — απελευθερώνοντας χώρο για περισσότερους θαλάμους IT — η 21Vianet βελτίωσε τον ρυθμό «out-of-counter» κατά 10%, γεγονός που τη βοηθά να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες και να αυξάνει τα έσοδα.

Με 97% εξοικονόμηση ενέργειας, το SmartLi UPS βοηθά επίσης τη 21Vianet να κάνει τεράστια οικονομία στα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα. Και καθώς το SmartLi UPS μπορεί να λειτουργήσει για έως και δέκα χρόνια χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση — τον διπλάσιο χρόνο ζωής σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος — τα κόστη αντικατάστασης μειώνονται για το άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, το TCO της λύσης περιορίστηκε σημαντικά.

Οι απλοποιημένες διαδικασίες O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης) συνεπάγονται επίσης οφέλη: το υποστηριζόμενο από AI σύστημα παρακολουθεί την «εύρυθμη λειτουργία» σε πραγματικό χρόνο, με εξαρτήματα που αντικαθίστανται εύκολα σε πέντε λεπτά χωρίς διακοπή της λειτουργίας. Πιο απλά και πιο αποδοτικά, δεν υπάρχει πια ανάγκη να περιμένει κανείς ειδικό μηχανικό να έρθει. Οι διαδικασίες O&M (Λειτουργίας και Συντήρησης) εκτελούνται εύκολα από το προσωπικό επιτόπου.

Τέλος, με τη χρήση του SmartLi UPS, παρουσιάστηκαν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες για τη 21Vianet. Καθώς η λύση περιλαμβάνει μοναδική έξυπνη τεχνολογία εξισορρόπησης ρεύματος, υποστηρίζονται τόσο η ευέλικτη ανάπτυξη υπηρεσιών όσο και η σταδιακή επέκταση χωρητικότητας όταν παραστεί ανάγκη, πράγμα που σημαίνει ότι η αρχική απαιτούμενη επένδυση μπορεί να περιοριστεί, διασφαλίζοντας τελικά ρευστότητα κεφαλαίου.

 

 

Έργα Digital Power Δείτε τα όλα