หน้าหลัก เรื่องราวความสำเร็จ FusionSolar

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยแบบเฟสเดียว 7.2KWp ในมาดริด สเปน

การกำหนดค่าระบบ:

โมดูล 24x300 Wp

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ 12x SUN2000-450-W + อินเวอร์เตอร์ 5KTL-L1

1 x LUNA2000 - 5kWh

COD: เมษายน 2021

ตัวแทนจำหน่าย: Wattkraft