หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ระบบการจัดการ DC อัจฉริยะ ระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล NetEco6000
การแสดงภาพดิจิทัล

ระบบอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจในการดำเนินงาน

การบำรุงรักษาอัตโนมัติ

O&M แบบดิจิทัลและอัจฉริยะปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน O&M ได้ 35%

การทำงานอัจฉริยะ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มขึ้น 20% ด้วยระบบการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์และการวางแผนขีดความสามารถแบบอัจฉริยะ

การเพิ่มประสิทธิภาพ PUE ด้วย AI

โซลูชัน iCooling@AI เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลด PUE ลง 8%-15%

ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ