หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานของไซต์งาน CloudLi

จุดแข็งทางเทคนิค

โซลูชัน CloudLi รุ่นที่ 5

CloudLi ผสานรวมเทคโนโลยีกำลังอเล็กทรอนิกส์, IoT และเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อใช้การกักเก็บพลังงานอัจฉริยะในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก Huawei และบุคคลที่สาม ปลดปล่อยศักยภาพการกักเก็บพลังงานและเพิ่มมูลค่าไซต์ให้สูงสุด

ระบบกักเก็บพลังงานสตริงอัจฉริยะ

แบตเตอรี่ลิเธียมอัจฉริยะทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ, IoT และ NetEco เพื่อปลดปล่อยศักยภาพ.. การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าผ่านคลาวด์ การลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านคลาวด์ การใช้แบบไฮบริดผ่านคลาวด์ การสลับเวลาของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านคลาวด์ การทำงานแบบขนานอัจฉริยะ ระบบป้องกันการโจรกรรมผ่านคลาวด์

ความหนาแน่นสูง

ความจุสองเท่าในขนาดเดียวกัน ขยายความจุโดยไม่ต้องย้ายที่ตั้ง

ดูแลรักษาง่าย

การจัดเก็บพลังงานทั่วทั้งเครือข่ายที่สามารถมองเห็นและจัดการได้

การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด

การทำงานร่วมกันระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียม, IoT และ NetEco

การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดค่าที่แม่นยำและเป็นภาพ

มีความปลอดภัยสูง

Cloud BMS จะปกป้องการจัดเก็บพลังงาน บริการ และทรัพย์สินทั่วทั้งเครือข่าย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

 

รูปแบบ ESM-48100B1 ESM-48100A9 ESM-48150B1 ESM-48150A3 ESM-48100C1 ESM-48100A10 ESM-48100A11
สถานการณ์การใช้งาน การสำรองพลังงาน วงจรอุณหภูมิสูง
การระบายอากาศโดยตรง 45°C
การสำรองพลังงาน วงจร ห้องอุปกรณ์
อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติในตัว
อุณหภูมิต่ำ
–20°C โดยไม่มีเครื่องทำความร้อน
อัตราสูง
ความสามารถในการจ่ายพลังงาน 2C
ขนาด (ส x ก x ล) 3 U x 442 mm x 396 mm 3.6 U x 442 mm x 396 mm 3 U x 442 mm x 560 mm 3 U x 442 mm x 560 mm 3.6 U x 442 mm x 396 mm 3 U x 442 mm x 396 mm 3 U x 442 mm x 396 mm
ความจุ 100 Ah 100 Ah 150 Ah 150 Ah 100 Ah 100 Ah 100 Ah
จำนวนรอบ 3500 8000 3500 6000 3500 3500 3500
ความสามารถในการชาร์จ/จ่ายพลังงานสูงสุด 100 A/100 A @ 35°C 100 A/100 A @ 35°C 100 A/100 A @ 35°C 100 A/100 A @ 35°C 100 A/100 A @ 35°C 100 A/100 A @ 35°C 100 A/200 A @ 35°C
กำลังจ่ายพลังงานสูงสุด: 10 kW
อุณหภูมิในการทำงาน ชาร์จ: 0°C to 45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C
ชาร์จ: 0°C to 55°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +55°C
ชาร์จ: 0°C to 45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C
ชาร์จ: 0°C to 45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C
ชาร์จ: 0°C to 45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C
ชาร์จ: –20°C to +45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C
ชาร์จ: 0°C to 45°C
จ่ายพลังงาน: –20°C to +45°C

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม