หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์

Huawei FusionModule2000 ใช้ได้กับสถานการณ์ศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร ซึ่งมีการออกแบบที่เรียบง่ายและสามารถปรับใช้กับอาคารสูงได้ ซึ่งตรงข้อกำหนดการปรับใช้ศูนย์ข้อมูลของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น องค์กร การเงิน รัฐบาล และผู้ให้บริการ FusionModule2000 เป็นโซลูชันที่มีการออกแบบแบบแยกส่วนและการรวมระบบในระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ ระบบระบายความร้อน แร็กและโครงสร้าง การเดินสายเคเบิล ระบบการจัดการภายในโมดูล ซึ่งตรงตามข้อกำหนดสำหรับการส่งมอบที่รวดเร็วและการปรับใช้ตามความต้องการ

FusionModule800 เป็นโซลูชันศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กอัจฉริยะสำหรับการประมวลผลแบบ Edge และอาคารสำหรับสาขา,ซึ่งสามารถปรับใช้กับอาคารสูงได้และเหมาะสำหรับการสร้างศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ และสถานการณ์การสร้างใหม่ FusionModule800 นำการออกแบบโครงสร้างระบบกักเก็บลมเย็นและร้อนมาใช้ และรวม UPS, PDU, SmartLi, ระบบระบายความร้อน, การตรวจสอบ, ตู้ และอุปกรณ์ดับเพลิงเสริมไว้ในแถวเดียว ซึ่งช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ประหยัดพลังงาน ที่เชื่อถือได้ การวางระบบที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

FusionModule500 เป็นโซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนแบบรวมภายในอาคารสำหรับสาขา ซึ่งสามารถปรับใช้กับอาคารสูงได้และเหมาะสำหรับไซต์ขนาดเล็กต่าง ๆ FusionModule500 นำการออกแบบแบบรวมระดับสูงและรวม UPS, PDU, SmartLi, ระบบระบายความร้อน, การตรวจสอบ และอุปกรณ์ดับเพลิงเสริมไว้ในตู้เดียว ส่วนประกอบหลักได้รับการทดสอบล่วงหน้า ติดตั้งล่วงหน้า และทดสอบการทำงานล่วงหน้าในโรงงาน การใช้งานแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ในสถานที่และการวางระบบที่รวดเร็ว