หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ที่ตั้งร่วม

แนวโน้ม

แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ตั้งร่วม

5G, อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม, การประมวลผลบนคลาวด์ และ AI จำเป็นต้องมีที่จัดเก็บทรัพยากรข้อมูล การประมวลผล และแอปพลิเคชันที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว เทคโนโลยีและโมเดลของศูนย์ข้อมูลจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องผสานทรัพยากรข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และให้บริการการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

สถานการณ์การใช้งาน

การสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้ทันสมัย

ศูนย์ข้อมูลที่เก่าและไม่มีประสิทธิภาพได้รับการอัปเกรดเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ความท้าทาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงในด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นลำดับความสำคัญระดับโลก การสร้างศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คาร์บอนเป็นกลาง

วิวัฒนาการของพลังงานไอที

ศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการด้านพลังงานในอนาคตและการระบายความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับช่วง 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า

ความปลอดภัยของข้อมูล

สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องมีความปลอดภัยและมีความเสถียรเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล

O&M ที่ซับซ้อน

การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ O&M ที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เรียบง่ายขึ้น

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นและปรับใช้พลังงานสะอาดในขนาดที่ใหญ่ขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • แหล่งจ่ายไฟ: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะช่วยลดพื้นที่ เหลือพื้นที่มากขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

การใช้พลังงานสูง

ศูนย์ข้อมูลที่เก่าและไม่มีประสิทธิภาพได้รับการอัปเกรดเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

การปรับปรุงให้ทันสมัยช้า

อุปกรณ์ที่เก่าจะบำรุงรักษาและอัปเกรดได้ยาก ระบบและอุปกรณ์ใหม่ควรปรับเปลี่ยนได้และติดตั้งง่าย

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • แหล่งจ่ายไฟ: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะลดการใช้พื้นที่ลง

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

เรื่องราวความสำเร็จ

ศูนย์สื่อการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูล Huawei Digital Power

เข้าถึงตอนนี้