หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ รัฐบาล

แนวโน้ม

แนวโน้มภาครัฐ

แนวโน้มภาครัฐ รัฐบาลกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น การประมวลผลบนคลาวด์ Big Data อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) และ AI บริการของรัฐบาลดิจิทัลจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูล และเพิ่มขีดความสามารถทางสาธารณะโดยใช้ AI และ Big Data

สถานการณ์การใช้งาน

รัฐบาลอัจฉริยะ

รัฐบาลให้บริการแพลตฟอร์มบริการที่ครอบคลุมสำหรับระบบแอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูล และการรับประกันการปฏิบัติงาน

สวนอุตสาหกรรม Big Data

แพลตฟอร์มบ่มเพาะช่วยให้องค์กร Big Data สามารถเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมได้

ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ศูนย์การประมวลผลด้วย AI

คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ AI สร้างขึ้นจากชิป AI

ความท้าทาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจร่วมกันของรัฐบาลทั่วโลก การปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อมถือเป็นข้อพิจารณาหลักในการสร้างศูนย์ข้อมูลของรัฐบาล

ความปลอดภัยของข้อมูล

สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องมีความปลอดภัยและมีความเสถียรเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล

การก่อสร้างช้า

โดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้เวลามากกว่าสองปีในการวางแผน ออกแบบ สร้าง และปรับใช้ศูนย์ข้อมูล ทำให้การเปิดตัวบริการของรัฐบาลอย่างรวดเร็วดำเนินการได้ยาก

O&M ที่ซับซ้อน

O&M ของศูนย์ข้อมูลต้องใช้ทีมงานมืออาชีพ การขาดแคลนแรงงานจึงกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • แหล่งจ่ายไฟ: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะลดการใช้พื้นที่ลง

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ศูนย์สื่อการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูล Huawei Digital Power

เข้าถึงตอนนี้