หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ การผลิต

แนวโน้ม

แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิต

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลทำให้อุตสาหกรรมการผลิตประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว การผลิตอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตทางอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการนี้ ผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมมองหาการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ แหล่งจ่ายพลังงานสะอาดจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการผลิต การปกป้องอุปกรณ์ และความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ผลิตต้องการระบบจ่ายพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสถียร และเชื่อถือได้

สถานการณ์การใช้งาน

แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับภารกิจที่สำคัญ

แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ช่วยลดการสูญเสียในการผลิตที่เกิดจากระบบไฟฟ้ากำลังดับ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับองค์กร

ศูนย์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลขององค์กร

ความท้าทาย

แหล่งจ่ายพลังงานที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่สามารถรับประกันการจ่ายไฟให้อุปกรณ์การผลิตสำหรับภารกิจที่สำคัญได้เสมอไป แรงดันไฟฟ้าตกชั่วคราวหรือไฟฟ้าขัดข้องอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

รัฐบาลได้ออกนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ผลิตสามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตได้โดยใช้แหล่งจ่ายพลังงานที่มีประสิทธิภาพไปยังสายการผลิต

หลักการออกแบบ

 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • แหล่งจ่ายพลังงานที่ไม่ซับซ้อน: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงอุปกรณ์

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบหลอมรวมและการจัดส่งที่รวดเร็ว (หนึ่งถึงสองสัปดาห์) ช่วยลดการใช้พื้นที่ได้มากถึง 50%

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

รัฐบาลได้ออกนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานจะเป็นข้อกังวลหลักสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

ความพร้อมใช้งานสูง

อุตสาหกรรมการผลิตต้องการความพร้อมใช้งานของศูนย์ข้อมูลที่สูง สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องมีความปลอดภัยและมีความเสถียรเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล

การสร้างช้า

โดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้เวลามากกว่าสองปีในการวางแผน ออกแบบ สร้าง และปรับใช้ศูนย์ข้อมูลสำหรับองค์กร นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังบำรุงรักษาได้ยากและขาดระบบอัจฉริยะ

O&M ที่ซับซ้อน

การตรวจสอบศูนย์ข้อมูลทำได้ลำบากและไม่มีประสิทธิภาพ การระบุตำแหน่งของสัญญาณเตือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงพลังงานสีเขียว
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: กู้คืนวัสดุที่เสียหาย
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • Simplified architecture: Uses innovative equipment room layouts thanks to modular design.
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  การระบายความร้อนอิสระแบบเรียงแถวช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนต่อแร็ก

  โมดูลอัจฉริยะแบบระบายความร้อนด้วยอากาศได้รับการรับรองสำหรับ PUE (PUE เฉลี่ยต่อปีในกรุงปักกิ่ง: 1.111)

 • เรียบง่าย

  The modular architecture facilitates on-demand deployment and flexible capacity expansion.

 • อัจฉริยะ

  O&M ที่ใช้ AI ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 35%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

เรื่องราวความสำเร็จ

ศูนย์สื่อการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูล Huawei Digital Power

เข้าถึงตอนนี้