หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ระบบการจัดการ DC อัจฉริยะ โซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน iCooling@AI
เรียบง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบโดยใช้อัลกอริธึม AI โดยใช้เซ็นเซอร์เพียงไม่กี่ตัว

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลด PUE ลง 8% ถึง 15% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของศูนย์ข้อมูล

ความปลอดภัย

รวมการอนุมาน AI เข้ากับข้อกำหนด O&M เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด SLA

ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ