หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ การเงิน

แนวโน้ม

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเงิน

อุตสาหกรรมการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการประมวลผลแบบคลาวด์ Big Data อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) และ AI FinTech กำลังปรับโฉมกระบวนการให้บริการทั้งหมด ให้ประสบการณ์การบริการรูปแบบใหม่แก่ผู้ใช้

ศูนย์ข้อมูลกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เป็นระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่เป็น:

ศูนย์การผลิตที่มีความพร้อมใช้งานสูงและปลอดภัยที่รับประกันความต่อเนื่องของบริการ

ศูนย์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ศูนย์การสร้างมูลค่าที่เปลี่ยนจาก O&M ไปสู่การดำเนินงาน

ศูนย์นวัตกรรมที่ใช้ ICT ใหม่สำหรับการจัดการอัจฉริยะ

สถานการณ์การใช้งาน

ศูนย์ข้อมูลสำนักงานใหญ่

ศูนย์ข้อมูลสำนักงานใหญ่มีบริการหลักสำหรับธนาคาร

ศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาค/วิทยาเขต

ศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาค/วิทยาเขตเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับบริการการธนาคารระดับภูมิภาค

ศูนย์ข้อมูลสำหรับสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคารอัจฉริยะกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้า

ความท้าทาย

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความต่อเนื่องในการให้บริการนั้นมีความสำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจการเงิน

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นโยบายของภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของแนวคิดการเงินสีเขียว (Green Finance)

การสร้างที่ซับซ้อนและ O&M

บริการต่าง ๆ เป็นแบบรวมศูนย์ และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลทางการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การจัดการ O&M ทำได้ยาก

ขาดความยืดหยุ่น

ได้มีการวางแผนและสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในคราวเดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถรองรับการปรับใช้งานอย่างยืดหยุ่นได้ อีกทั้งยังไม่สามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่ได้

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะลดการใช้พื้นที่ลง

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความต่อเนื่องในการให้บริการนั้นมีความสำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจการเงิน

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นโยบายของภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของแนวคิดการเงินสีเขียว (Green Finance)

ขาดแคลนพนักงาน O&M

มีผู้เชี่ยวชาญด้าน O&M ไม่เพียงพอสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูล การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถในบางสาขาทำได้ยาก ทำให้ O&M ของศูนย์ข้อมูลดำเนินการได้ยาก

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: กู้คืนวัสดุที่เสียหาย
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • เรียบง่ายสถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  การระบายความร้อนอิสระแบบเรียงแถวช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนต่อแร็ก โมดูลอัจฉริยะแบบระบายความร้อนด้วยอากาศได้รับการรับรองสำหรับ PUE (PUE เฉลี่ยต่อปีในกรุงปักกิ่ง: 1.111)

 • เรียบง่าย

  สถาปัตยกรรมแบบแยกชิ้นส่วน (Modular architecture) ช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับใช้งานตามต้องการและการขยายขีดความสามารถอย่างยืดหยุ่น

 • อัจฉริยะ

  O&M ที่ใช้ AI ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 35%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

ขาดแคลนพนักงาน O&M

สาขาของธนาคารมักจะขาดช่างเทคนิคด้านไอทีโดยเฉพาะ ดังนั้นการสร้างและบำรุงรักษาห้องอุปกรณ์จึงดำเนินการได้ยาก

พื้นที่จำกัดแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

สาขาของธนาคารในย่านศูนย์กลางธุรกิจมักจะจ่ายค่าเช่าที่สูง โดยมีพื้นที่จำกัดสำหรับห้องไอที

ข้อมูลอัจฉริยะ

เทคโนโลยี AI, IoT และบิ๊กดาต้าสามารถเพิ่มระดับความอัจฉริยะของศูนย์ข้อมูลสาขา เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพของ O&M และนำมาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ

หลักการออกแบบ

 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • เรียบง่ายสถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • เรียบง่าย

  การส่งมอบในจุดเดียวส่งผลให้สามารถทำการส่งมอบได้เร็วขึ้น 80% ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและ O&M แบบรวมศูนย์

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การออกแบบตู้กักเก็บอุณหภูมิแบบแยกส่วนกัน ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 30%

สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลมีข้อมูลจำนวนมหาศาลและระบบบริการแบบออนไลน์ที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลให้บริการเข้าถึงเครือข่ายและบริการในพื้นที่อื่น ๆ บางส่วน เช่น กล้องวงจรปิดและระบบคิว

ความท้าทาย

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ธุรกรรมหลักทรัพย์ต้องการประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์และมีความน่าเชื่อถือที่สูง ดังนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จึงเป็นพื้นฐาน

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์จำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและประหยัดพลังงาน

การสร้างที่ซับซ้อนและ O&M

บริการต่าง ๆ เป็นแบบรวมศูนย์ และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลทางการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การจัดการ O&M ทำได้ยาก

ขาดความยืดหยุ่น

ได้มีการวางแผนและสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในคราวเดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถรองรับการปรับใช้งานอย่างยืดหยุ่นได้ อีกทั้งยังไม่สามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่ได้

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • แหล่งจ่ายไฟ: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะลดการใช้พื้นที่ลง

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

ขาดแคลนพนักงาน O&M

สาขาของธนาคารมักจะขาดช่างเทคนิคด้านไอทีโดยเฉพาะ ดังนั้นการสร้างและบำรุงรักษาห้องอุปกรณ์จึงดำเนินการได้ยาก

พื้นที่จำกัดแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

สาขาของธนาคารในย่านศูนย์กลางธุรกิจมักจะจ่ายค่าเช่าที่สูง โดยมีพื้นที่จำกัดสำหรับห้องไอที

ข้อมูลอัจฉริยะ

เทคโนโลยี AI, IoT และบิ๊กดาต้าสามารถเพิ่มระดับความอัจฉริยะของศูนย์ข้อมูลสาขา เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพของ O&M และนำมาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ

หลักการออกแบบ

 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • เรียบง่ายสถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • เรียบง่าย

  การส่งมอบในจุดเดียวส่งผลให้สามารถทำการส่งมอบได้เร็วขึ้น 80% ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและ O&M แบบรวมศูนย์

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การออกแบบตู้กักเก็บอุณหภูมิแบบแยกส่วนกัน ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 30%

สำนักงานใหญ่ของบริษัทประกันภัย

Big Data และ AI มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในเรื่องการประกันภัย

สาขาของบริษัทประกันภัย

ศูนย์ข้อมูลให้บริการเข้าถึงเครือข่ายและบริการในพื้นที่อื่น ๆ บางส่วน เช่น กล้องวงจรปิดและระบบคิว

ความท้าทาย

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความต่อเนื่องในการให้บริการนั้นมีความสำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจการเงิน

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูลของบริษัทประกันภัยจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและประหยัดพลังงาน

การสร้างที่ซับซ้อนและ O&M

บริการต่าง ๆ เป็นแบบรวมศูนย์ และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลทางการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การจัดการ O&M ทำได้ยาก

ขาดความยืดหยุ่น

ได้มีการวางแผนและสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในคราวเดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถรองรับการปรับใช้งานอย่างยืดหยุ่นได้ อีกทั้งยังไม่สามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่ได้

หลักการออกแบบ

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้แหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น
 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
 • รีไซเคิลได้: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งและวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • สถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • แหล่งจ่ายไฟ: กำหนดส่วนประกอบและการเชื่อมโยงใหม่
 • ระบายความร้อน: กำหนดการเชื่อมโยงให้สั้นลงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอัตโนมัติ: เปิดใช้งานการระบายความร้อนอัจฉริยะ
 • การดำเนินงานอัตโนมัติ: เพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้สูงสุด
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก: ป้องกันข้อผิดพลาดและปิดอย่างรวดเร็ว
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • มีประสิทธิภาพ

  UPS5000H ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ในโหมด S-ECO และฟีเจอร์การถ่ายโอน 0 ms

  การระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมใช้ประโยชน์จากแหล่งระบายความร้อนตามธรรมชาติ

 • เรียบง่าย

  การออกแบบระบบแบบรวมช่วยลดความยุ่งยากในการจัดซื้อและเพิ่มความเร็วในการส่งมอบ

  การใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงจะลดการใช้พื้นที่ลง

 • อัจฉริยะ

  การแสดงภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มรูปแบบ: การตรวจสอบในเวลาจริงทำให้การจัดการ O&M ง่ายขึ้น

  การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอัจฉริยะ: iCooling ลด PUE ลง 8%-15%

 • เชื่อถือได้

  AI ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงรุกและเชิงคาดการณ์ได้

  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และระบบใช้การออกแบบแบบแยกส่วนและซ้ำซ้อน

ความท้าทาย

ขาดแคลนพนักงาน O&M

สาขาของธนาคารมักจะขาดช่างเทคนิคด้านไอทีโดยเฉพาะ ดังนั้นการสร้างและบำรุงรักษาห้องอุปกรณ์จึงดำเนินการได้ยาก

พื้นที่จำกัดแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

สาขาของธนาคารในย่านศูนย์กลางธุรกิจมักจะจ่ายค่าเช่าที่สูง โดยมีพื้นที่จำกัดสำหรับห้องไอที

ข้อมูลอัจฉริยะ

เทคโนโลยี AI, IoT และบิ๊กดาต้าสามารถเพิ่มระดับความอัจฉริยะของศูนย์ข้อมูลสาขา เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพของ O&M และนำมาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ

หลักการออกแบบ

 • มีประสิทธิภาพ: ใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง
ที่ยั่งยืน
เรียบง่าย
 • เรียบง่ายสถาปัตยกรรม: ใช้การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอาคารและห้องอุปกรณ์
 • O&M อัตโนมัติ: ก้าวสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะ
ระบบอัตโนมัติ
เชื่อถือได้
 • สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย: ปกป้องทุกอย่างตั้งแต่คอมโพเนนต์ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล

โซลูชันและประโยชน์

 • เรียบง่าย

  การส่งมอบในจุดเดียวส่งผลให้สามารถทำการส่งมอบได้เร็วขึ้น 80% ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและ O&M แบบรวมศูนย์

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การออกแบบตู้กักเก็บอุณหภูมิแบบแยกส่วนกัน ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 30%

เรื่องราวความสำเร็จ

ศูนย์สื่อการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ศูนย์แหล่งข้อมูล Huawei Digital Power

เข้าถึงตอนนี้