หน้าหลัก บริการด้านพลังงานดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูล

บริการ

การบำรุงรักษา

การสนับสนุนทางออนไลน์ | การสนับสนุนนอกสถานที่ | การสนับสนุนอะไหล่ | การดูแลเชิงรุก Huawei นำเสนอโซลูชันบริการบำรุงรักษาที่หลากหลายซึ่งจะช่วยเร่งการแก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยงของเครือข่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของ O&M (1) การรับประกันบริการโทรถึงบ้านเชิงรุกและไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ของลูกค้า (2) บริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำขอเกี่ยวกับอะไหล่และการบริการนอกสถานที่ (3) คำแนะนำการบำรุงรักษานอกสถานที่ รายงานการบำรุงรักษาประจำปี และการให้คำปรึกษา O&M หลายมิติ (4) การตรวจสอบความพร้อมใช้งานออนไลน์ การตรวจสอบเชิงลึกนอกสถานที่ และการป้องกันและบำรุงรักษาเชิงรุก

ประหยัดพลังงาน

การประเมินการประหยัดพลังงาน | การออกแบบโซลูชัน | การปรับแต่งซอฟต์แวร์ | การสร้างระบบใหม่ | การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง | PV และ ESS เราใช้ iCooling ซึ่งเป็นโซลูชันการประหยัดพลังงานที่ใช้ AI เชิงพาณิชย์ตัวแรกของอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการคำปรึกษา การออกแบบ การสร้างใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน โซลูชันของเรารวมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับระบบและลดการใช้พลังงานลง 8% ถึง 15% (1) iCooling: โซลูชันการประหยัดพลังงานที่ใช้ AI เชิงพาณิชย์ตัวแรกของอุตสาหกรรม (2) การเปลี่ยนจากระบบทำความเย็นแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบทำความเย็นอัจฉริยะโดยใช้การฝึกและการอนุมานออนไลน์ (3) โซลูชันการประหยัดพลังงานที่ครอบคลุมโดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ การอัปเกรดระบบ รวมทั้ง PV และ ESS

การสร้างศักยภาพ O&M

การให้คำปรึกษาด้าน O&M | การอบรมการรับรอง | การออกแบบกระบวนการ | การวางแผน O&M | การปรับใช้แพลตฟอร์ม | การสร้างศักยภาพ O&M Huawei มีประสบการณ์มากมายในด้าน O&M ศูนย์ข้อมูลโดยใช้วิธี ITIL และ Uptime O&M จากสิ่งเหล่านี้ เราได้พัฒนาระบบการจัดการ O&M ที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยลูกค้าสร้างองค์กร O&M และจัดการกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ O&M ที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งานสูง

การฝึกอบรมและการรับรอง

การรับรองอาชีพ | การรับรองวิชาชีพ Huawei ได้เปิดตัวโปรแกรมพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูล ซึ่งมีการรับรอง HCIx-DCF ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนา iMOOC หลายตัวเพื่อแนะนำกระบวนการทั่วไปในสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้มืออาชีพเพิ่มพูนทักษะได้

ดูเพิ่มเติม