หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์

FusionCol8000-E เป็นโซลูชันระบายความร้อนแบบระเหยทางอ้อมสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีการออกแบบแบบรวมและลด PUE FusionCol8000-E ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานน้อยลงโดยใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบอิสระ โดยมีการประกอบไว้ล่วงหน้าและรวมเข้ากับระบบระบายความร้อนแบบขยายโดยตรง ทำให้ขนย้ายได้ง่ายและติดตั้งได้รวดเร็ว โซลูชันนี้ช่วยสร้างศูนย์ข้อมูลที่เรียบง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ และเชื่อถือได้

FusionCol8000-C เป็นโซลูชันระบายความร้อนด้วยน้ำเย็นแบบไหลเวียนภายในห้องสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องยกพื้น FusionCol8000-C เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเย็นที่ทำงานร่วมกับชิลเลอร์ ปั๊มน้ำ และอื่น ๆ การไหลเวียนของอากาศในแนวนอน พัดลมที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่วยให้ศูนย์ข้อมูลระบายความร้อนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

NetCol8000-A/FusionCol8000-A เป็นโซลูชันระบายความร้อนแบบขยายโดยตรงภายในห้องสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งให้การปรับใช้ที่ยืดหยุ่นและและขยายได้ง่าย NetCol8000-A/FusionCol8000-A ติดตั้งมาพร้อมกับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง พัดลมแบบปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EC) และวาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ (EEV) เพื่อการระบายความร้อนตามความต้องการ NetCol8000-A/FusionCol8000-A ที่เรียบง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ และเชื่อถือได้ ช่วยสร้างศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต