หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ ระบบการจัดการ DC อัจฉริยะ ระบบการจัดการศูนย์ข้อมูล Edge EDCM
สถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย

ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ระบบการจัดการ อุปกรณ์เข้าถึง + ตัวควบคุมแบบรวมศูนย์ผ่านคลาวด์ สถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายเพื่อ O&M ที่ง่ายขึ้น

การจัดการแบบรวมศูนย์

ระบบการจัดการเดียวจะจัดการและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหลายแห่งพร้อมกัน

มุมมอง GIS

ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายทั้งหมดแบบเรียลไทม์โดยใช้แผนที่ออนไลน์ และระบุตำแหน่งไซต์ที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

O&M แบบเคลื่อนที่

ผู้ใช้จะทราบสถานะเครือข่ายได้ตลอดเวลาโดยใช้แอปมือถือ

ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ