หน้าหลัก สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ แหล่งจ่ายไฟอัจฉริยะ FusionPower6000
เรียบง่าย

ระยะเวลาการส่งมอบสั้นลงจาก 2 เดือนเป็น 2 สัปดาห์

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้พื้นที่ลดลง 40%+ ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงสูงถึง 97.8% (โหมดออนไลน์อัจฉริยะ)

อัจฉริยะ

การตรวจสอบภายในแบบรวมศูนย์ออลอินวัน/การตรวจสอบจากระยะไกล

เชื่อถือได้

จุดวัดอุณหภูมิมากกว่า 150 จุด การคาดการณ์อุณหภูมิ การคาดการณ์อายุการใช้งานของส่วนประกอบหลัก และการตั้งค่าสวิตช์ออนไลน์

เรื่องราวความสำเร็จ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ซีรีส์

FusionPower6000 3.0(1.6 MVA)

FusionPower6000 3.0(2.0 MVA)

FusionPower6000 3.0(2.5 MVA)

FusionPower6000 2.0(1.6 MVA)

FusionPower6000 2.0(2.0 MVA)

FusionPower6000 2.0(2.5 MVA)

ความจุ 1.6 MVA 2.0 MVA 2.5 MVA 1.6 MVA 2.0 MVA 2.5 MVA
ข้อมูลจำเพาะของโมดูล 100 kW/3U 100 kW/3U 100 kW/3U 100 kW/3U 100 kW/3U 100 kW/3U
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าขาออก 1 1 1 1 1 1
ประสิทธิภาพ (โหมดการแปลงแบบคู่) สูงถึง 95.6% สูงถึง 95.6% สูงถึง 95.6% สูงถึง 95.5% สูงถึง 95.5% สูงถึง 95.5%
ประสิทธิภาพ (โหมด S-ECO) สูงถึง 97.8% สูงถึง 97.8% สูงถึง 97.8% สูงถึง 97.5% สูงถึง 97.5% สูงถึง 97.5%
โหมด S-ECO รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง, มม.) 8800×1500×2475 9600×1500×2475  9600×1500×2475  9300×1500×2475  12600×1500×3002 12600×1500×3002

ศูนย์การดาวน์โหลด

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ