หน้าหลัก บริการด้านพลังงานดิจิทัล PV อัจฉริยะ

ทำให้สินทรัพย์ในโรงงานเติบโต

การลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

การทำงานที่เสถียรโดยมีความพร้อมใช้งาน 99.996%

การผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตเชิงพลังงานสูงขึ้น 1% ในแต่ละปี

O&M อัจฉริยะ

ประสิทธิภาพของ O&M สูงขึ้น 50%

ระดับแพ็กเกจการบำรุงรักษา

แพ็กเกจระดับเงิน
  • การสนับสนุนทางเทคนิคจากระยะไกล:เราช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป
  • ชิ้นส่วนอะไหล่:ขั้นแรก เราจะส่งชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่ลูกค้า จากนั้นจึงจัดส่งชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องกลับมา เพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินงานหยุดชะงัก
  • การอัปเกรด:เราให้การสนับสนุนระยะไกลสำหรับการอัปเกรด เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
แพ็กเกจระดับแพลตินัม
  • การสแกนเทอร์มินัล: เราตรวจจับและกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุกเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
  • การวินิจฉัยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์:ใช้การวินิจฉัยเส้นโค้ง I-V อัจฉริยะเพื่อลด OPEX สำหรับ O&M โดยอัตโนมัติ
  • การรายงาน:รายงานการควบคุมโรงงานจะให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลผลิตเชิงพลังงาน
  • การฝึกอบรมระดับสูง:ลูกค้าสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมระดับ A/ระดับ B เพื่อปลูกฝังทักษะด้านเทคนิคและการจัดการที่สำคัญ
แพ็กเกจระดับทอง
  • การสนับสนุนทางเทคนิคนอกสถานที่:เราช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของโรงงาน
  • ชิ้นส่วนอะไหล่ฉุกเฉิน:เราส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
  • การฝึกอบรมทางไกล:พนักงาน O&M ของโรงงานได้รับการฝึกอบรมทางไกลเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของ O&M