หน้าหลัก เรื่องราวความสำเร็จ FusionSolar

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัยแบบเฟสเดียว 6KWp, กอลมาร์, อิตาลี

การกำหนดค่าระบบ: 6KTL-L1+LUNA2000 10-S0

COD: พฤษภาคม 2021

ตัวแทนจำหน่าย: Wattkraft