หน้าหลัก เรื่องราวความสำเร็จ FusionSolar

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยแบบสามเฟส 6Kwp ในลาโก ดิ การ์ดา, อิตาลี

การกำหนดค่าระบบ: 6KTL-M1+LUNA2000 10-S0

COD: พฤษภาคม 2021

ตัวแทนจำหน่าย: Wattkraft