หน้าหลัก เรื่องราวความสำเร็จ สิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานของไซต์งาน

SmartSite ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของ China Tower เป็นระบบดิจิทัลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

การจัดการไซต์แบบเดิมมีปัญหากับการขยายบริการ รวมทั้งค่าไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน การจัดการผู้เช่าหลายรายก็ทำได้ยากในไซต์ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ China Tower เจ้อเจียงและหัวเว่ยได้ร่วมกันใช้การสลับเวลาของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและโซลูชันการจัดการการใช้พลังงานอัจฉริยะ ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 4,000 หยวนจีนต่อไซต์ในแต่ละปี การจัดการแบบดิจิทัลจะบันทึกการใช้พลังงานของผู้เช่าแต่ละรายได้อย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงข้อพิพาทด้านการใช้พลังงาน