หน้าหลัก เรื่องราวความสำเร็จ สิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานของไซต์งาน

Turkcell ทำงานร่วมกับหัวเว่ยเพื่อสร้างไซต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Turkcell กำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030 และกลายเป็นบริษัทที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 Turkcell และหัวเว่ยตระหนักถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นระยะยาวในการดำเนินการด้านสภาพอากาศเพื่อเอาชนะอนาคตของโลก