Strona domowa Historie sukcesu Centrum danych i moc krytyczna

Rewolucjonizowanie transportu Gansu: Inteligentne modułowe rozwiązanie dla centrum danych Huawei przejmuje wiodącą rolę w transformacji cyfrowej

Longnan, miasto położone w zachodnich górach Qinling, od dawna nękane jest częstymi powodziami ze względu na złożone ukształtowanie terenu. Częste powodzie utrudniają ruch i ograniczają rozwój gospodarczy na tym obszarze do tego stopnia, że mieszkańcy Longnan od lat z niecierpliwością wyczekiwali budowy drogi ekspresowej.

Na początku 2016 roku Grupa Budowlana GHATG zainwestowała w budowę drogi ekspresowej Wujiu, którą wybudowała i zarządza firma Gansu Changda Road Co., Ltd. Droga ekspresowa Wujiu ma całkowitą długość 100,14 km, z czego 71 km jest otwarte dla ruchu na dzień dzisiejszy, czyli koniec 2022 roku. Oczekuje się, że cała droga zostanie oddana do użytku do końca 2023 roku. Sprawna i wydajna droga ekspresowa Wujiu znacznie usprawniła przestarzały system ruchu w Longnan, ożywiając rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.

 

 

Mieszkańcy Longnan postrzegają drogę ekspresową jako cyfrową, inteligentną drogę, która toruje ścieżkę do dobrobytu. Jako projekt demonstracyjny Ministerstwa Transportu w zakresie inżynierii ekologicznej i jakościowej, projekt Wujiu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak 5G, BIM i GIS, aby stworzyć cyfrowy, inteligentny system monitorujący warunki ruchu w czasie rzeczywistym. Zastosowane technologie skutecznie analizują konserwację mostów i tuneli, strukturę dróg, ruch i stan obciążenia, co pomaga zmniejszyć zatory w ruchu i zapewnić płynny i szybki transport.

W procesie informatyzacji autostrad różne usługi, takie jak zarządzanie siecią dróg i ruchem, pobieranie opłat w punktach poboru opłat czy ratownictwo drogowe generują poprzez system informacyjny ogromną ilość danych. W rezultacie kluczowe znaczenie ma szybkie wdrożenie uproszczonych i niezawodnych małych centrów danych w każdym obiekcie, aby skutecznie zarządzać tymi danymi. Wyzwanie polega jednak na tym, że obiekty te są szeroko rozmieszczone wzdłuż drogi ekspresowej, co utrudnia osiągnięcie ujednoliconego zarządzania i wdrożenie współpracy w zakresie usług.

 

Huawei's FusionModule800 smart modular solution

 

Długi okres budowy tradycyjnych centrów danych w połączeniu ze złożoną budową na miejscu często skutkuje wyzwaniami w zakresie zapewnienia jakości inżynieryjnej i ujednoliconego zarządzania. Wyzwania te dodatkowo spotęgowały napięty harmonogram związany z projektem budowy centrum danych drogi ekspresowej Wujiu, który wymagał uruchomienia usług w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Aby dotrzymać terminu uruchomienia i usprawnić zarządzanie O&M, inteligentne modułowe rozwiązanie Huawei FusionModule800 wdrożono w 11 obiektach, w tym w punktach poboru opłat, miejscach obsługi podróżnych i stacjach zarządzania tunelami. Ponadto w podcentrach monitorowania wdrożono inteligentne rozwiązanie modułowe FusionModule2000 Huawei. Cała droga ekspresowa została wyposażona w rozwiązania Huawei w ciągu miesiąca.

  • Zintegrowany projekt i szybkie wdrożenie znacznie skracają czas budowy

FusionModule800 to najnowocześniejsze rozwiązanie dla centrum danych, które jest wstępnie instalowane i uruchamiane w fabryce, zapewniając maksymalną wydajność i niezawodność. Podstawowe komponenty są prefabrykowane w fabryce, co pozwala na instalację na miejscu typu plug-and-play i szybkie wdrożenie. Produkt integruje moduły rozdzielni mocy, UPS, chłodzenia, monitorowania, szafy i modułu gaśniczego, tworząc uproszczone centrum danych. Rozwiązanie umożliwia zbudowanie inteligentnego modułu w ciągu 4 godzin i jego replikację w celu szybkiego ukończenia budowy pomieszczenia sprzętowego we wszystkich obiektach, znacznie skracając czas budowy.

  • Inteligentna O&M oraz usprawnione zarządzanie minimalizują wizyty konserwacyjne na miejscu

Inteligentne rozwiązanie modułowe Huawei FusionModule800 zawiera innowacyjną funkcję automatycznego otwierania drzwi. Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi, gdy temperatura w pomieszczeniu sprzętowym przekroczy określony próg, co pozwala na efektywne rozpraszanie ciepła. Ponadto rozwiązanie zawiera system konwergencji alarmów, który umożliwia szybkie usuwanie usterek i terminową obsługę wyjątków w pomieszczeniu sprzętowym, zapewniając nieprzerwaną i stabilną pracę centrów danych.

Zintegrowane pomieszczenia sprzętowe w każdym obiekcie są monitorowane i zarządzane w ujednolicony sposób, zapewniając optymalne warunki energetyczne i środowiskowe. Dostęp do stanu pracy każdego pomieszczenia sprzętowego można uzyskać zdalnie, co umożliwia scentralizowane zarządzanie z centrum monitorowania bez konieczności obecności personelu na miejscu. Zmniejsza to potrzebę wizyt w terenie, usprawnia operacje i ułatwia inteligentną budowę oraz eksploatację drogi ekspresowej Wujiu.

Świetne drogi nie tylko zapewniają wygodę transportu, ale także przyczyniają się do ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Są niezbędne dla rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Droga ekspresowa Wujiu i autostrada Qingfu, będące projektem demonstracyjnym „inteligentnej autostrady 5G +”, to doskonałe przykłady tego, jak nowoczesna infrastruktura może przekształcić pasy ruchu w korytarze gospodarcze. Jako wiodąca firma technologiczna Huawei angażuje się w kierowanie budową cyfrowego inteligentnego transportu Gansu.

 

Revolutionizing Gansu's Transportation: Huawei Smart Modular Data Center Solution Takes the Lead in Digital Transformation.

 

Digital Power Cases Zobacz wszystkie