Strona domowa Centrum danych i moc krytyczna Kolokacja

Trendy

Trendy w branży kolokacyjnej

5G, internet przemysłowy, przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja wymagają większej ilości pamięci masowej, obliczeń i aplikacji. W odpowiedzi na to technologie i modele centrów danych stale ewoluują.

Centra danych, będące kluczową infrastrukturą cyfryzacji, muszą łączyć różne zasoby danych, wykorzystywać bardziej ekologiczne i niskoemisyjne technologie, poprawiać bezpieczeństwo i niezawodność oraz zapewniać wydajne usługi obliczeniowe, aby umożliwić zastosowanie w wielu różnych branżach.

Scenariusze zastosowań

Budowa dużego centrum danych

Placówki są budowane dla dostawców usług centrów danych w celu przyspieszenia rozwoju biznesu.

Modernizacja centrum danych

Stare i niewydajne centra danych są unowocześniane w celu oszczędzania energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wyzwania

Neutralność węglowa

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, będąca globalnym priorytetem, doprowadzi do głębokich zmian, w tym w technologiach. Aby osiągnąć neutralność węglową, niezbędne jest budowanie ekologicznych i niskoemisyjnych centrów danych.

Ewolucja mocy IT

Centra danych należy projektować z uwzględnieniem przyszłych wymagań w zakresie zasilania i chłodzenia, odpowiednich na następne 10 do 15 lat.

Bezpieczne dane

Placówki muszą być bezpieczne i stabilne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych przechowywanych w centrach danych.

Skomplikowana obsługa i konserwacja

Działalność dużych centrów danych wiąże się ze złożoną obsługą i konserwacją, którą należy uprościć.

Zasada projektowania

 • Ekologiczne: Wykorzystuje więcej ekologicznych źródeł energii i wdraża je na większą skalę.
 • Wydajne: Zużywa mniej prądu, wody i innych zasobów.
 • Nadaje się do recyklingu: Wykorzystuje technologie odzysku ciepła odpadowego i materiałów.
Zrównoważone
Uproszczone
 • Architektura: Stosuje innowacyjne projekty budynków i pomieszczeń wyposażenia.
 • Zasilanie: Na nowo definiuje części i łącza.
 • Chłodzenie: Skraca linki, jednocześnie zwiększając wydajność.
 • Zautomatyzowana obsługa i konserwacja: Staje się cyfrowe i inteligentne.
 • Automatyczna optymalizacja efektywności energetycznej: Umożliwia inteligentne chłodzenie.
 • Autonomiczne operacje: Maksymalizuje wartość zasobów.
Autonomiczne
Niezawodny
 • Proaktywne bezpieczeństwo: Zapobiega awariom i szybko je usuwa.
 • Bezpieczna architektura: Chroni wszystko, od części po centra danych.

Rozwiązania i korzyści

 • Wydajne

  UPS5000H zapewnia sprawność do 99% w trybie S-ECO i charakteryzuje się transferem 0 ms.

  Pośrednie chłodzenie wyparne wykorzystuje naturalne źródła chłodzenia.

 • Prosty

  Zintegrowana konstrukcja systemu upraszcza zaopatrzenie i przyspiesza dostawę.

  Wdrożenie o dużej gęstości zmniejsza zajmowaną powierzchnię.

 • Inteligentny

  Wizualizacja pełnego łącza: Monitorowanie w czasie rzeczywistym upraszcza zarządzanie obsługą i konserwacją.

  Inteligentna optymalizacja: iCooling zmniejsza PUE o 8%–15%.

 • Niezawodny

  Sztuczna inteligencja umożliwia proaktywną i predykcyjną konserwację.

  Części, urządzenia i systemy przyjmują konstrukcje modułowe i nadmiarowe.

Wyzwania

Duże zużycie energii

Stare centra danych nie spełniają przepisów PUE, brakuje im ekologicznych i niskoemisyjnych projektów lub borykają się z ograniczeniami technologicznymi.

Powolna modernizacja

Konserwacja i ulepszanie starych urządzeń są trudne. Nowe systemy i urządzenia powinny umożliwiać adaptację i być łatwe w instalacji.

Zasada projektowania

 • Ekologiczne: Wykorzystuje więcej ekologicznych źródeł energii.
 • Wydajne: Zużywa mniej prądu, wody i innych zasobów.
 • Nadaje się do recyklingu: Wykorzystuje technologie odzysku ciepła odpadowego i materiałów.
Zrównoważone
Uproszczone
 • Architektura: Stosuje innowacyjne projekty budynków i pomieszczeń wyposażenia.
 • Zasilanie: Na nowo definiuje części i łącza.
 • Chłodzenie: Skraca linki, jednocześnie zwiększając wydajność.
 • Zautomatyzowana obsługa i konserwacja: Staje się cyfrowe i inteligentne.
 • Automatyczna optymalizacja efektywności energetycznej: Umożliwia inteligentne chłodzenie.
 • Autonomiczne operacje: Maksymalizuje wartość zasobów.
Autonomiczne
Niezawodny
 • Proaktywne bezpieczeństwo: Zapobiega awariom i szybko je usuwa.
 • Bezpieczna architektura: Chroni wszystko, od części po centra danych.

Rozwiązania i korzyści

 • Wydajne

  UPS5000H zapewnia sprawność do 99% w trybie S-ECO i charakteryzuje się transferem 0 ms.

  Pośrednie chłodzenie wyparne wykorzystuje naturalne źródła chłodzenia.

 • Prosty

  Zintegrowana konstrukcja systemu upraszcza zaopatrzenie i przyspiesza dostawę.

  Wdrożenie o dużej gęstości zmniejsza zajmowaną powierzchnię, pozostawiając więcej miejsca na inne cele.

 • Inteligentny

  Wizualizacja pełnego łącza: Monitorowanie w czasie rzeczywistym upraszcza zarządzanie obsługą i konserwacją.

  Inteligentna optymalizacja: iCooling zmniejsza PUE o 8%–15%.

 • Niezawodny

  Sztuczna inteligencja umożliwia proaktywną i predykcyjną konserwację.

  Części, urządzenia i systemy przyjmują konstrukcje modułowe i nadmiarowe.

Historie sukcesu

Centrum materiałów marketingowych

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Zasobów Huawei Digital Power.

Uzyskaj dostęp już teraz