Strona domowa DriveONE DriveONE-Cloud

System zarządzania baterii

Huawei BMS składa się z BCU (jednostki sterującej baterii) i BMU (jednostki monitorującej baterii). BCU odpowiada za zarządzanie ładowaniem i rozładowaniem, szacowanie SOX, ochronę przed awariami i komunikację z systemem pojazdu. BMU odpowiada za pobieranie próbek napięcia i temperatury baterii oraz równoważenie baterii.

Dowiedz się więcej >

Kompatybilność napięcia i mocy

Błąd SOC w granicach ±3%

System ostrzegania oparty na chmurze SI BMS

Baterie to bardzo złożone układy nieliniowe, które obejmują wiele procesów pola fizycznego, takich jak dynamika reakcji elektrochemicznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych. Bazując na mechanizmie akumulatorowym i wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie akumulatorów, Huawei SI BMS integruje funkcje Big Data i SI oraz opiera się na ogromnych danych w chmurze.

Dowiedz się więcej >

Ostrzeżenie z 24-godzinnym wyprzedzeniem

Miliony współbieżnych pojazdów online

Błąd SOC w granicach ±3%