Strona domowa Centrum danych i moc krytyczna Internet

Trendy

Trendy w branży internetowej

Rewolucja informacyjna odegrała kluczową rolę w stabilizacji światowej gospodarki, poprawie jakości życia ludzi, zwiększeniu witalności i wspieraniu rozwoju. Branża internetowa, będąca ważnym filarem gospodarki cyfrowej, szybko się rozwija.

Przetwarzanie w chmurze i wielkoskalowe aplikacje internetowe zmieniają branżę centrów danych. Czołowe firmy internetowe oferują obecnie usługi w chmurze i budują niezależne lub wspólne centra danych. W porównaniu z tradycyjnymi centrami danych, internetowe centra danych wymagają bardziej innowacyjnych technologii, dostosowywania, elastyczności zasobów i szybkiej dostawy.

Scenariusze zastosowań

Budowa dużego centrum danych

Centra danych ułatwiają szybki rozwój Internetu, przetwarzania w chmurze i usług big data.

Wyzwania

Neutralność węglowa

Jako jeden z głównych dostawców centrów danych, branża internetowa aktywnie poszukuje ekologicznych i niskoemisyjnych technologii do innowacyjnych konstrukcji centrów danych.

Bezpieczne dane

Placówki muszą być bezpieczne i stabilne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych przechowywanych w centrach danych.

Iteracja usługi w chmurze

Z przetwarzaniem w chmurze branża wybiera gęstość 12–15 kW na zespół, co wymaga szybszego, bardziej elastycznego i bardziej zagęszczonego wdrożenia obiektów.

Skomplikowana obsługa i konserwacja

Działalność dużych centrów danych wiąże się ze złożoną obsługą i konserwacją, którą należy uprościć.

Zasada projektowania

 • Ekologiczne: Wykorzystuje więcej ekologicznych źródeł energii i wdraża je na większą skalę.
 • Wydajne: Zużywa mniej prądu, wody i innych zasobów.
 • Nadaje się do recyklingu: Wykorzystuje technologie odzysku ciepła odpadowego i materiałów.
Zrównoważone
Uproszczone
 • Architektura: Stosuje innowacyjne projekty budynków i pomieszczeń wyposażenia.
 • Zasilanie: Na nowo definiuje części i łącza.
 • Chłodzenie: Skraca linki, jednocześnie zwiększając wydajność.
 • Zautomatyzowana obsługa i konserwacja: Staje się cyfrowe i inteligentne.
 • Automatyczna optymalizacja efektywności energetycznej: Umożliwia inteligentne chłodzenie.
 • Autonomiczne operacje: Maksymalizuje wartość zasobów.
Autonomiczne
Niezawodny
 • Proaktywne bezpieczeństwo: Zapobiega awariom i szybko je usuwa.
 • Bezpieczna architektura: Chroni wszystko, od części po centra danych.

Rozwiązania i korzyści

 • Wydajne

  UPS5000H zapewnia sprawność do 99% w trybie S-ECO i charakteryzuje się transferem 0 ms.

  Pośrednie chłodzenie wyparne wykorzystuje naturalne źródła chłodzenia.

 • Prosty

  Zintegrowana konstrukcja systemu upraszcza zaopatrzenie i przyspiesza dostawę.

  Wdrożenie o dużej gęstości zmniejsza zajmowaną powierzchnię.

 • Inteligentny

  Wizualizacja pełnego łącza: Monitorowanie w czasie rzeczywistym upraszcza zarządzanie obsługą i konserwacją.

  Inteligentna optymalizacja: iCooling zmniejsza PUE o 8%–15%.

 • Niezawodny

  Sztuczna inteligencja umożliwia proaktywną i predykcyjną konserwację.

  Części, urządzenia i systemy przyjmują konstrukcje modułowe i nadmiarowe.

Historie sukcesu

Centrum materiałów marketingowych

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Zasobów Huawei Digital Power.

Uzyskaj dostęp już teraz