Αρχική σελίδα Digital Power Υπηρεσίες Έξυπνα Φ/Β

Ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων Φ/Β εγκαταστάσεων

Έξυπνη λειτουργία και συντήρηση

Αύξηση αποτελεσματικότητας λειτουργίας και συντήρησης κατά 50%

Βελτιστοποίηση επενδύσεων

Σταθερή λειτουργία με διαθεσιμότητα 99,996 %

Αποτελεσματική παραγωγή ισχύος

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης κατά 1% ετησίως

Επίπεδα πακέτων συντήρησης

Πακέτο Silver
  • Πακέτο Silver :Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη: Βοηθάμε τους πελάτες μας να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα και να αποκαταστήσουν συνηθισμένες βλάβες. Ανταλλακτικά: Στέλνουμε πρώτα τα ανταλλακτικά στους πελάτες, οι οποίοι μας στέλνουν στη συνέχεια πίσω τα ελαττωματικά ανταλλακτικά, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές λειτουργίας. Αναβαθμίσεις: Παρέχουμε απομακρυσμένη υποστήριξη για αναβαθμίσεις, βελτιστοποιώντας την απόδοση των συσκευών.
Πακέτο Gold
  • Πακέτο Gold :On-site τεχνική υποστήριξη: Βοηθάμε τους πελάτες να επιλύσουν τεχνικά προβλήματα γρήγορα, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της εγκατάστασης. Έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών: Παραδίδουμε ανταλλακτικά γρήγορα για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών σε συσκευές. Απομακρυσμένη εκπαίδευση: Το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης εκπαιδεύεται απομακρυσμένα, ώστε να βελτιώσει τις ικανότητες του στη λειτουργία και τη συντήρηση.
Πακέτο Platinum
  • Πακέτο Platinum :Σάρωση τερματικών: Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε προληπτικά τις πιθανές βλάβες, μειώνοντας έτσι τις απώλειες ενέργειας. Διάγνωση Φ/Β πλαισίων: Το Smart I-V Curve Diagnosis χρησιμοποιείται για την αυτόματη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη συντήρησης. Αναφορές: Οι αναφορές ελέγχου της εγκατάστασης παρέχουν δεδομένα για την ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης. Εκπαιδεύσεις υψίστου επιπέδου: Εκπαιδεύσεις πρόσβασης πελατών Α/Β επιπέδου για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων τεχνικής φύσεως και διαχείρισης.