Αρχική σελίδα Digital Power Υπηρεσίες Υπηρεσίες Οικοσυστήματος

Συμβάλλουμε ενεργά στην προσπάθεια της Κίνας για την επίτευξη του carbon peak και της ουδετερότητας άνθρακα. Στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής μας, συμβουλεύουμε τους συνεργάτες μας , στον σχεδιασμό, στα υλικά και στις υπηρεσίες ανάπτυξης δυνατοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ανοιχτή συνεργασία με αμοιβαία οφέλη.

Συμβουλευτική

Οι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στον Digital Department κλάδο, όπως συμβουλευτική σε θέματα επιχειρήσεων και στρατηγικών, ανάλυση σκοπιμότητας υπηρεσιών, τεχνική συνεργασία και κοινή καινοτομία. Μαζί, δημιουργούμε αξία για τους πελάτες.

Σχεδιασμός

Οι συνεργάτες μας είναι κυρίως ινστιτούτα σχεδιασμού και πιστοποιημένες εταιρείες σχεδιασμού, που προσφέρουν υπηρεσίες σχεδιασμού στον κλάδο, όπως προμελέτη, αρχικό και λεπτομερή σχεδιασμό, βοηθώντας τους πελάτες να πετύχουν.

Υλικά

Οι συνεργάτες μας, παρέχουν υλικά σε μεγάλες ποσότητες, συνεργάζονται με τη Huawei για να βελτιστοποιήσουν τις τιμές χονδρικής των υλικών και εξασφαλίζουν μαζί την ανταγωνιστικότητα του κόστους, την συνεχή ροή των προμηθειών και την κοινή αξιοποίηση των ευκαιριών.

Υπηρεσίες

Οι συνεργάτες των μηχανολογικών υπηρεσιών παρέχουν μηχανολογικές υπηρεσίες, ενώ φροντίζουν για την ενοποίηση των υπηρεσιών, την εποπτεία της ποιότητας και τη συντήρηση των προϊόντων και των λύσεων της Huawei μετά την πώληση στον κλάδο Digital Power