Αρχική σελίδα Ειδήσεις Data Center Facility & Critical Power

Η Huawei Ελλάδος αναγνωρίζεται ως κορυφαίος εργοδότης το 2023 στην Ελλάδα από το Top Employers Institute

13 Φεβρουαρίου 2023

 

Oι κορυφαίοι εργοδότες για το έτος 2023 ανακοινώθηκαν από το Top Employers Institute στις 17 Ιανουαρίου και η Huawei Ελλάδoς συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της Ελλάδας. Η πιστοποίηση “Top Employers” επιβραβεύει την αφοσίωση της Huawei Ελλάδος για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και το αποδεικνύει μέσω των εξαιρετικών πολιτικών του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και ενεργειών για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν.

 

Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τις βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες υλοποιούνται και παρουσιάζονται στην έρευνα. Η έρευνα αυτή καλύπτει έξι τομείς του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων: η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Εξεύρεση ταλέντων, η Μάθηση, η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και η Ενσωμάτωση, η Ευημερία.   

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Top Employers Institute, David Plink, αναφέρει: «Οι δύσκολοι καιροί αναδεικνύουν το καλύτερο στους ανθρώπους και τους οργανισμούς. Αυτό το διαπιστώσαμε στο φετινό πρόγραμμα πιστοποίησης των κορυφαίων εργοδοτών μας, όπου είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις από τους πιστοποιημένους κορυφαίους εργοδότες για το έτος 2023. Οι παραπάνω εργοδότες, απέδειξαν ότι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζουν συλλογικά τον κόσμο της εργασίας. Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε και γιορτάζουμε τη φετινή ομάδα κορυφαίων εργοδοτών με επίκεντρο τον άνθρωπο: τους Κορυφαίους Εργοδότες 2023. » 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Ελλάδος, Νίκος Λάζαρης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βράβευση αυτή. Το βραβείο του "Κορυφαίου Εργοδότη 2023" αποτελεί συλλογικό επίτευγμα της εταιρείας μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές που διέπουν το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Huawei, αλλά και τη δυναμική των υπαλλήλων μας. Μια εταιρεία λειτουργεί αποτελεσματικά και εύρυθμα, όταν το εργασιακό περιβάλλον και οι προτεραιότητές της είναι ανθρωποκεντρικές, όταν εστιάζει στη διαχρονική εκπαίδευση και ανάπτυξη του δυναμικού της και βεβαίως όταν προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης νέων ταλέντων, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις αξίες της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης. Για εμάς η βράβευση ως «Κορυφαίος Εργοδότης 2023» είναι η επιβράβευση της πολυετούς προσπάθειας ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Huawei Ελλάδος, μιας προσπάθειας που θα έχει συνέχεια και συνέπεια και στο μέλλον.»