Home Careers Contact

Contact Info

Supply E-mail: dpcampus@huawei.com

Finance E-mail: huaweifinance1@huawei.com

Sales E-mail: hwdprecruit@huawei.com

R&D E-mail: dpcampus@huawei.com

Campus Recruitment

Shanghai/Hefei

shxiaozhao@huawei.com

Oversea

careertalent@huawei.com

Xi'an

xazhaopin@huawei.com

Guangdong/Hong Kong/ Macao

yuegangao@huawei.com

Chengdu/Chongqing

cyzp@huawei.com

Wuhan/Changsha

whzhaopin@huawei.com

Jiangsu/Shandong

zhaopinnj@huawei.com

Hangzhou/Xiamen/Jiangxi

hzzp@huawei.com

Beijing/Tianjin/Harbin/Changchun/Shenyang/Dalian

zhaopin@huawei.com