Ana Sayfa Veri Merkezi Tesisi ve Kritik Güç Sistemleri İnternet

Trendler

İnternet Sektör Trendleri

İnternet bilgi devrimi ekonomiyi istikrara kavuşturma, insanların geçim kaynaklarına katkıda bulunma, canlılığı artırma ve kalkınmayı teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. İnternet sektörü gelişimini hızlandırdı ve yavaş yavaş dijital ekonominin önemli bir ayağı haline geldi.

Bulut bilişim ve büyük ölçekli internet uygulamaları, veri merkezi sektörünü değiştirmektedir. En iyi internet şirketleri, bulut bilişim sektörüne girmiş ve bağımsız veya ortaklaşa veri merkezleri kurmaya başlamıştır. Geleneksel veri merkezleriyle karşılaştırıldığında, internet veri merkezlerinin teknolojik yenilik, işlev özelleştirme, kaynak esnekliği ve hızlı teslimat konusunda daha yüksek gereksinimleri bulunmaktadır.

Uygulama Senaryoları

Büyük Veri Merkezi İnşası

Veri merkezleri; internet, bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin hızlı bir şekilde büyümesini kolaylaştırır.

Zorluklar

Karbon nötrlüğü

Başlıca veri merkezi tedarikçilerinden biri olan İnternet sektörü, yenilikçi veri merkezileri inşa etmek için aktif olarak yeşil ve düşük karbonlu teknoloji araştırmalarına öncülük ediyor.

Veri güvenliği

Veri merkezlerinde barındırılan verilerin güvenliğini sağlamak için tesislerin güvenli ve istikrarlı olması gerekir.

Bulut tabanlı servis sürümü

Bulut bilişimin geliştirilmesi, 12-15 kW/raf yoğunluğunu ana akım haline getirerek hızlı, esnek ve yüksek yoğunluklu tesis dağıtımı için gereksinimleri artırmaktadır.

İşletme ve bakım sürecinin karışık olması

Büyük veri merkezlerinin işletme ve bakım süreçleri karmaşıktır ve basitleştirilmeye ihtiyaç duyar.

Öne Çıkanlar

 • Yeşil: Daha fazla yeşil kaynak kullanır ve yeşil gücü daha büyük ölçekte dağıtır.
 • Verimli: Elektrik, su ve diğer kaynakları daha az kullanır.
 • Geri dönüştürülebilir: Atık ısı ve malzeme geri kazanımı için teknolojiden faydalanır.
Sürdürülebilir
Basitleştirilmiş
 • Mimari: Binalar ve ekipman odaları için yenilikçi tasarımlar kullanır.
 • Güç kaynağı: Bileşenleri ve bağlantıları yeniden tanımlar.
 • Soğutma: Verimliliği artırırken bağlantıları kısaltır.
 • Otomatik işletme ve bakım süreci: Dijital ve akıllı hale dönüşür.
 • Otomatik enerji verimliliği optimizasyonu: Akıllı soğutmaya olanak tanır.
 • Otonom operasyonlar: Kaynak değerini en üst düzeye çıkarır.
Otonom
Güvenilir
 • Proaktif güvenlik: Arızaları önler ve hızlı bir şekilde kapatır.
 • Güvenli mimari: Bileşenlerden veri merkezlerine kadar her şeyi korur.

Çözümler ve Avantajlar

 • Verimli

  UPS5000H, S-ECO modunda %99'a kadar verimlilik sağlar ve 0 ms aktarım gecikmesine sahiptir.

  Dolaylı buharlaşmalı soğutma, doğal soğutma kaynaklarından yararlanır.

 • Basit

  Entegre sistem tasarımı, tedariki basitleştirip sevkiyatı hızlandırır.

  Yüksek yoğunluklu dağıtım, kaplanan alanı azaltır.

 • Akıllı

  Tam bağlantı görselleştirme: Gerçek zamanlı izleme, işletme ve bakım yönetimini kolaylaştırır.

  Akıllı optimizasyon: iCooling, güç tüketimi verimliliği oranını %8 ila %15 oranında azaltır.

 • Güvenilir

  Yapay zeka, proaktif ve öngörücü bakım gerçekleştirir.

  Bileşenler, cihazlar ve sistemlerin tümünde, modüler ve yedekleme tasarımları benimsenmiştir.

Başarı Hikayeleri

Pazarlama Materyali Merkezi

Daha fazla bilgi için Huawei Digital Power kaynaklarına erişebilirsiniz.

Şimdi Erişin