Ana Sayfa Veri Merkezi Tesisi ve Kritik Güç Sistemleri Operatör

Trendler

Operatör sektörü trendleri

5G, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka için bilgi altyapısı hızla kullanıma sunulurken operatörler de dijital ekonomi dönüşümüne yön verme konusunda ortak bir misyon üstlenmiştir.

Bilgi işlem ve ağlardaki avantajlar sayesinde operatörler, yüksek bilgi işlem gücü sağlayan güvenli, yeşil ve düşük karbonlu veri merkezleri oluşturma çalışmalarını artıracaktır.

Uygulama Senaryoları

Ortak Yerleşim Veri Merkezi

Taşıyıcılar tarafından oluşturulan standart veri merkezleri, sunucu barındırma, kiralama ve diğer katma değerli hizmetler gibi kapsamlı B2B hizmetleri sağlar.

Bilişim ve İletişim Tesisi

Ekipman odaları, operatörler için bilişim ve iletişim ekipmanlarını barındırır.

Zorluklar

Yüksek sermaye harcamaları ve riskler

Geleneksel büyük veri merkezleri, tek seferde planlanır ve inşa edilir. Çözüm mimarisi aşamalı dağıtımı desteklemez, bu da yüksek faaliyet giderlerine ve iş risklerine neden olur.

Karbon nötrlüğü

Hükümet politikaları, veri merkezlerinin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını teşvik eder. Veri merkezi inşası, kapasite artırımı ve modernizasyonda mevzuata uygunluk en önemli önceliktir.

Güvenlik ve kullanılabilirlik

Tesisler, verileri korudukları için veri merkezlerinin güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Ortak yerleşim veri merkezlerinde hizmet sürekliliği, en önemli önceliktir.

İşletme ve bakım süreçlerinin karmaşıklığı

Veri merkezlerinin ölçeği arttıkça ve veri hacmi katlanarak büyüdükçe, servisler ve veriler kümelenmektedir. Birçok karmaşık tesis ve cihazın işletmesi ve bakımı zordur.

Tasarım Prensibi

 • Yeşil: Daha fazla yeşil kaynak kullanır ve yeşil gücü daha büyük ölçekte dağıtır.
 • Verimli: Elektrik, su ve diğer kaynakları daha az kullanır.
 • Geri dönüştürülebilir: Atık ısı ve malzeme geri kazanımı için teknolojiden faydalanır.
Sürdürülebilir
Basitleştirilmiş
 • Basitleştirilmiş mimari: Yenilikçi bina ve ekipman odaları oluşturur.
 • Basitleştirilmiş güç kaynağı: Bileşenleri ve bağlantıları yeniden tanımlar.
 • Basitleştirilmiş soğutma: Verimliliği artırırken bağlantıları kısaltır.
 • İşletme ve bakım otomasyonu: Dijital ve akıllı hale dönüşür.
 • Otomatik enerji verimliliği çalışması: Akıllı soğutmaya olanak tanır.
 • Çalışma özerkliği: Kaynak değerini en üst düzeye çıkarır.
Otonom Sürüş
Güvenilir
 • Proaktif güvenlik: Arızaları önler ve hızlı bir şekilde kapatır.
 • Güvenli mimari: Bileşenlerden veri merkezlerine kadar her şeyi korur.

Çözümler ve Avantajlar

 • Pazara sürüm süresinin kısalığı, prefabrikasyon, geri dönüşüm

  Prefabrik modüler veri merkezleri sayesinde sıfırdan bina inşa etmeye gerek kalmaz.

  Pazara sürüm süresi 2 yıl yerine 6 aydır, servis sunumu hızlıdır.

  %95'i prefabrik, malzemelerin %80'i geri dönüştürülebilir.

 • Yüksek güç kaynağı verimliliği ve raf dağıtım oranı

  Uçtan uca %97,8 güç kaynağı verimliliği.

  %40 daha az karbon ayak izi

  Kurşun-asit pillere göre üç kat daha az yer kaplayan ve 10 yıllık servis ömrüne sahip olan lityum piller.

  Her pil, bağımsız yangın söndürücü sistemi ile donatılmıştır.

 • En üst seviye güç kullanımı verimliliği, kolay teslimat ve bakım

  Dolaylı buharlı soğutma sistemi, doğal soğutma kaynaklarından tam olarak yararlanarak enerji ve su tasarrufu sağlar. "Konteyner başına bir sistem" tasarımı, geleneksel soğuk su sistemine kıyasla teslimat süresini yarıya indirir.

  Yapay zeka tabanlı soğutma sistemi enerji verimliliği optimizasyonu, veri merkezi enerji tüketimini %3 ila %15 oranında azaltır.

 • Daha yüksek varlık kullanımı ile daha yüksek işletme ve bakım verimliliği

  Dijital platform, bir veya birden fazla veri merkezini gerçek zamanlı olarak izleyerek tüm bağlantıları görünür, yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirir. Varlık ve kapasite yönetimi; raf, soğutma ve güç kaynaklarının kullanımını %20 artırır. Yapay zeka tabanlı akıllı denetim ve öngörücü bakım sistemi, işletme ve bakım maliyetlerini %35 azaltır.

Zorluklar

Karbon nötrlüğü

Hükümet politikaları, veri merkezlerinin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını teşvik eder. Telekom veri merkezi inşası, kapasite artırımı ve modernizasyonda mevzuata uygunluk en önemli önceliktir.

İşletme ve bakım süreçlerinin karmaşıklığı

Tesisler, verileri korudukları için veri merkezlerinin güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Operatör servis sistemlerinde hizmet sürekliliği, en önemli önceliktir.

Güvenlik ve kullanılabilirlik

Bilişim ve iletişim tesisleri, operatörlerin ağ modernizasyonu ve dijital dönüşümü için esastır. Karmaşık bilişim ve iletişim cihazları ve tesisleri, işletme ve bakım yönetimini zorlaştırır.

Tasarım Prensibi

 • Yeşil: PV ve enerji depolama dahil olmak üzere daha fazla yeşil kaynak kullanır.
 • Verimli: Elektrik, su ve diğer kaynakları daha az kullanır.
 • Geri dönüştürülebilir: Servis dışı malzemeleri geri kazandırır.
Sürdürülebilir
Basitleştirilmiş
 • Basitleştirilmiş mimari: Yenilikçi bina ve ekipman odaları oluşturur.
 • Basitleştirilmiş güç kaynağı: Bileşenleri ve bağlantıları yeniden tanımlar.
 • İşletme ve bakım otomasyonu: Dijital ve akıllı hale dönüşür.
 • Otomatik enerji verimliliği çalışması: Akıllı soğutmaya olanak tanır.
 • Çalışma özerkliği: Kaynak değerini en üst düzeye çıkarır.
Otonom Sürüş
Güvenilir
 • Proaktif güvenlik: Arızaları önler ve hızlı bir şekilde kapatır.
 • Güvenli mimari: Bileşenlerden veri merkezlerine kadar her şeyi korur.

Çözümler ve Avantajlar

 • Yüksek verimlilik ve yoğunluk, güç ve alandan tasarruf

  UPS5000-H: S-ECO modunda %99'a kadar verimlilik ve 0 ms aktarım gecikmesi.

  3 U 100 kVA güç modülü: yarı yarıya karbon ayak izi.

  Lityum piller: 10 yıl servis ömrü, kurşun-asit pillere göre üç kat daha az yer kaplar.

  Her pil, bağımsız yangın söndürücü sistemi ile donatılmıştır.

 • Düşük güç tüketimi verimliliği oranı ve yüksek yoğunluklu dağıtım

  Akıllı modüler veri merkezi çözümü, isteğe bağlı kapasite artırımını destekler.

  Pekin'de yıllık güç tüketimi verimliliği oranı 1,111'e kadar düşürülmüştür. Yüksek yoğunluklu dağıtımda, sıralı iklimlendirme cihazları yakın bağlantılı soğutmada kullanılır ve soğutucu pompalarla donatıldıkları takdirde doğal soğutma kaynaklarını verimli bir şekilde kullanırlar.

 • Kolay yer seçimi ve hızlı teslimat

  Ürünler fabrikada önceden kurulur, entegre ve test edilir, ardından sahada hızlı bir şekilde dağıtılabilir.

  Konum konusunda az gereksinimi sayesinde ürünler fabrikalarda, depolarda veya otoparklarda veya çatılarda esnek bir şekilde dağıtılabilir.

 • Daha yüksek varlık kullanımı ile daha yüksek işletme ve bakım verimliliği

  Dijital platform, birden fazla veri merkezini gerçek zamanlı olarak izleyerek tüm bağlantıları görünür, yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirir. Varlık ve kapasite yönetimi, kaynak kullanımını %20 artırır. Yapay zeka tabanlı akıllı denetim ve öngörücü bakım sistemi, işletme ve bakım maliyetlerini %35 azaltır.

Pazarlama Materyali Merkezi

Daha fazla bilgi için Huawei Digital Power kaynaklarına erişebilirsiniz.

Şimdi Erişin