Ana Sayfa Haberler ve Etkinlikler

Huawei'den Charles Yang: Karbon Nötrlüğüne Küresel Geçiş Sürecinde Operatör Başarısının Sağlanması

27 Şub 2024

[Barselona, İspanya, 26 Şubat 2024] Geçtiğimiz günlerde MWC 2024'te Huawei, Küresel Dijital Güç Forumu'nu düzenledi. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Güç Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Charles Yang, "Karbon Nötrlüğüne Küresel Geçiş Sürecinde Operatör Başarısını Sağlamak" konulu bir açılış konuşması yaptı. Charles, en son sektör trendleri, yenilikçi çözümler ve başarılı uygulamalar hakkındaki görüşlerini paylaştı. 

 

Charles Yang, Senior Vice President of Huawei and President of Global Marketing and Sales services Dept, Huawei Digital PowerCharles Yang, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Güç Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı  

 

Charles Yang, karbon nötrlüğünün küresel bir fikir birliğinden küresel bir eyleme dönüştüğünü vurguladı. Dekarbonizasyon, elektrifikasyon, dijitalleşme ve zeka, enerji evrimi ve dönüşümü için dört temel yol olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, operatörler enerji verimliliğini artırma ve karbon emisyonlarını azaltma planlarını sürdürülebilir kalkınma stratejilerine derinlemesine entegre ederek daha yeşil ICT için enerji dönüşümünü hızlandırmaktadır. Karbon azaltma hedeflerine ulaşmak için, operatörlerin küresel karbon nötrlüğünün sunduğu enerji dönüşümü fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda üç zorlukla da karşı karşıyadırlar: emisyon azaltımı üzerindeki büyük baskı, yüksek elektrik harcamaları ve büyümedeki yavaşlık.

Bu zorluklar da operatörleri tek başına enerji tüketicisi olmaktan çıkarıp enerji tüketicisi, üreticisi ve sağlayıcısı haline getirmektedir. Enerji tüketicileri olarak, her bir watt'ın daha fazla biti çalıştırmasını sağlayan yenilikçi teknolojileri kullanabilir ve daha verimli enerji tüketimi elde edebilirler. Enerji üreticileri olarak, tesislerde ve kampüslerde dağıtılmış PV sistemleri kurarak ürettikleri yeşil elektriği kullanabilirler. Ayrıca, sahalardaki enerji depolama sistemleriyle, güç şebekeleri için pik azaltma ve frekans düzenlemesini destekleyen bir sanal güç santrali (VPP) kurabilirler. Enerji sağlayıcıları olarak operatörler watt'ları yönetmek için bitleri kullanabilirler. Yani, hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji sistemlerinde verimliliği artırmak ve enerji istikrarını sağlamak için dijital teknolojileri kullanabilirler.

  • Enerji tüketicisi: verimliliği en üst düzeye çıkarın ve tüketimi en aza indirin

Enerji tüketicileri olarak operatörler yeşil sahalar, veri merkezleri ve şarj tesisleri inşa edecek ve net sıfır emisyona ulaşmak için genel enerji verimliliğini artıracaktır.

Saha güç tesisleri odalardan dolaplara veya dolaplardan direklere kadar basitleştirilebilir. Doğal soğutma, klimalara ve fanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sahanın enerji verimliliğini (SEE) %60'tan %97'ye çıkaracaktır. 

Soğutma sistemleri, veri merkezi tesisleri için gereken toplam enerjinin yaklaşık %30'unu tüketmektedir. Serbest soğutma ve yapay zeka enerji verimliliği optimizasyonu gibi teknolojiler, veri merkezi PUE değerini 1,45'ten 1,15'e düşürebilir.

Benzinle çalışan araçlar dünyanın en büyük 3 karbondioksit salınımcısından biridir ve bu araçlar hızla elektrikli araçlarla (EV'ler) yer değiştirmektedir. Ancak şarj tesisleri elektrikli araçların gelişimine ayak uyduramamaktadır. DT'nin de aralarında bulunduğu operatörler şarj tesisi kurulumunda aktif bir rol oynuyor ve şirket halihazırda 200'den fazla şarj istasyonu kurmuş durumda.

  • Enerji üreticisi: enerji üretimi ve düzenlemesi ile altyapı değerini en üst düzeye çıkarın

Operatörler enerji üreticileri haline gelecek ve enerji üretimi ve düzenlemesine aktif olarak katılacaklardır.

Enerji üretimiyle ilgili olarak, operatörlerin dünya çapında yaklaşık 10 milyon tesisi ve on binlerce kampüsü bulunmakta ve bunlar birkaç yüz milyon ton karbondioksit salmaktadır. Güney Afrika'da sık sık yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için baz istasyonlarına 6,5 kW'lık PV sistemleri kurularak her yıl tesis başına 11.000 kWh yeşil elektrik üretildi ve karbon emisyonları 6 ton azaltıldı. Saha kullanılabilirlik oranı %79,5'ten %95'e yükseldi ve trafik %30 arttı. Çin'de bir veri merkezi kampüsündeki 800 kW'lık bir PV sistemi her yıl 1 milyon kWh elektrik üretmektedir. Almanya'da bir şirket kampüsündeki 7,8 MW'lık bir PV sistemi her yıl 8,5 milyon kWh yeşil elektrik üreterek yeşil enerjiyle kendi kendine yeterlilik elde ediyor. Bazı operatörler de şebeke ölçeğinde enerji santralleri geliştiriyor. Örneğin Orange, Fransa'da gelecekte şirket için 1 milyar kWh'den fazla yeşil elektrik üretecek 80 MW'lık bir PV tesisi kuracağını açıkladı.

Enerji düzenlemesi yapılırken bir elektrik şebekesinin aldığı yenilenebilir enerji oranı arttıkça istikrarsızlıklar meydana gelebilir ve bu da pik ve pik dışı elektrik fiyatları arasındaki farkın artışına sebep olabilir. Bu nedenle, pik azaltma ve frekans düzenlemesi, gelirlerin artırılması için bir fırsat sinyali verebilmektedir. Fiyat farklarını azaltmak için sahalarda enerji depolama sistemleri kullanılabilecek, böylelikle elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda gücü depolamak ve fiyatların en yüksek olduğu dönemlerde gücü boşaltmak elektrik maliyetlerini düşürecektir. Çin'in Hangzhou kentinde, basamaklandırılan elektrik kullanımı bir müşterinin elektrik maliyetlerini yaklaşık %20 oranında azaltmasına ve yılda yaklaşık 800 ABD doları tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Sahalardaki enerji depolama sistemleri de VPP'nin parçası olabildiği ve ayarlanabilir yük olarak planlanabildiği için operatörler daha fazla gelir elde edebiliyor. Çin'in Shenzhen kentinde, hükümet tarafından teşvik edilen 10.000 saha, yalnızca 5G için güç sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentsel elektrik şebekelerinin pik azaltma ve frekans düzenlemesine de katılan VPP sahalarına dönüştürülmüştür. Bu, her bir VPP sahası için yıllık gelirlere 1000 ABD doları ekleyecektir.

  • Enerji sağlayıcılar: güvenli, istikrarlı ve verimli bir enerji tedarik sistemi oluşturur

Gelecekte operatörler, dijital teknolojileri kullanarak enerji sağlayıcıları haline gelecek ve hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji için güvenli, istikrarlı ve verimli enerji tedarik sistemleri sağlayacaktır. Çin'in Shanxi kentinde operatörler, kömür madenciliği gruplarının derin kuyularda gerçekleştirdiği madenciliği uzaktan kontrol etmek için 5G, bulut ve yapay zeka gibi teknolojileri kullanmalarına yardımcı oluyor. Robotlar madencilik alanlarında otomatik denetim gerçekleştiriyor ve sürücüsüz araçlar kargo taşıyarak otomasyon yoluyla işletme maliyetlerini düşürüyor.

Hava durumunun güneş veya rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Dijital teknolojiler, arz ve talebi dengelemek için gücü doğru bir şekilde tahmin etmeye ve hızlı bir şekilde planlamaya yardımcı olabilir. Çin'in Sichuan kentinde, dünyanın en yüksek rakımlı PV enerji santralinin güç tahmin hassasiyetini %25 veya daha fazla artırmasına yardımcı olmak için meteorolojik bir model kullanılıyor. Buna ek olarak, iletişim teknolojileri yenilenebilir enerjinin uzaktan İşletme ve Bakımını ve planlamasını kolaylaştırarak İşletme ve Bakım iş yüklerini önemli ölçüde azaltacaktır.

Huawei, operatörlere 5G, yapay zeka ve bulut gibi dijital teknolojileri bir araya getiren ürünler sağlıyor. Dünya çapında iletişimi zenginleştiriyor ve çeşitli sektörlerde dijital dönüşümü mümkün kılıyorlar. Karbon nötrlüğüne küresel geçişte Huawei, operatörlere PV, VPP ve enerji yönetimi gibi güç elektroniği teknolojilerini entegre eden ürün ve hizmetler de sunacak. Huawei'in ürün ve çözümleri, iş büyümesini desteklemenin yanı sıra operatörlerin ve toplumun bir bütün olarak karbon nötrlüğüne yaklaşmasına yardımcı olacaktır. İleriye baktığımızda, Huawei Dijital Güç, yeşil kalkınmada yeni bir sayfa açmak ve karbon nötrlüğüne küresel geçiş sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olmak için operatörlerle birlikte çalışacak.

Diğerleri geleceği tahmin etmeye çalışırken, biz onu yaratıyoruz. Yeşil kalkınma yolculuğunda, gelecek nesiller için daha parlak bir geleceği güvence altına alarak, dünya için daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir toplum yaratmak üzere iş birliği yapacağız.